Hyppää sisältöön

Maalla ”Työssäni olen todella saanut luoda jotain uutta”

Yhä useampi Rajavartiolaitoksen virkamies hakeutuu kansainvälisiin tehtäviin uransa aikana. Jotta työskentely toisessa maassa olisi sujuvaa, on tärkeää, että työnantaja on tukena koko prosessin ajan. Tämän tietää Jori Tyni, joka on toiminut esihenkilönä pitkillä ulkomaankomennuksilla oleville.
17.8.2022 13.46
Rajaupseeri seisoo aurinkolasit päässä vuoristosessa maastossa. Kuva otettu sivusta.

Noin vuosi sitten Jori Tyni oli uuden edessä. Hän siirtyi Rajavartiolaitoksen kansainvälisen yhteistyön yksikköön ja aloitti tehtävässä, joka oli juuri perustettu. 

Tynistä tuli esihenkilö pitkillä kansainvälisillä komennuksilla oleville Rajavartiolaitoksen virkamiehille. Myös ulkomaille lähteneet tekivät historiaa, sillä he olivat ensimmäinen joukko tällaisella Euroopan raja- ja meriturvallisuusvirasto Frontexin pysyvän luokan 2 -komennuksella.

-    Tässä tehtävässä olen todella saanut luoda jotain uutta ja kehittää Rajavartiolaitoksen kansainvälistä toimintaa, Tyni kertoo.

Tienraivaajan roolin ottamista hän ei kuitenkaan empinyt, vaan omalle epämukavuusalueelle asettuminen oli pikemminkin tervetullutta. Tukena on ollut myös erinomainen tiimi.

Tarve tällaiselle uudelle tehtävälle Rajavartiolaitoksessa liittyy muutoksiin Euroopan raja- ja meriturvallisuusvirasto Frontexissa. Vuonna 2019 perustettiin Frontexin pysyvän toiminnan joukot, mikä vaikuttaa myös Rajavartiolaitoksen toimintaan. 

Tyni on kerryttänyt urallaan jo paljon kansainvälistä kokemusta, joten tehtävä kuulostaa luontevalta urasiirrolta.

-    Päädyin tähän tehtävään vähän vahingossa, Tyni naurahtaa.

Hän kuitenkin kokee olevansa omassa elementissään juuri kansainvälisten asioiden parissa.

-    Erilaisten kulttuurien kanssa työskentely haastaa ja pakottaa kehittämään omaa ammattitaitoa. Ei voi ajaa vain omaa agendaa, vaan on pakko huomioida monia eri näkökulmia, Tyni pohtii.

Jo sotilasuransa alkuvaiheessa hän hakeutui kansainvälisiin tehtäviin, heti kun se oli töiden puolesta mahdollista. Ensimmäinen keikka suuntautui Norjaan, minkä jälkeen hän on ollut myös Kreikassa ja Puolassa. Lisäksi uralle on mahtunut erilaisia koulutuksia ulkomailla. 

Hänelle on siis tuttua, millaista on oleskella ja työskennellä vieraassa maassa ja millaisia haasteita komennuksilla voi kohdata.

-    Omien kokemuksieni ansiosta pystyn nykyisessä työssäni asettumaan komennuksella olevien asemaan, kun pohdin, millaista tukea ja apua maailmalla olevat tarvitsevat.

Neljä rajavartijaa keskustelemassa pellon reunalla. Taustalla näkyy vuoristoista maisemaa kesällä.

Yhteispartio Albaniassa

Tukea komennukselle lähteville

Koska Rajavartiolaitoksella on velvollisuus lähettää virkamiehiä Frontexin käyttöön, on tärkeää, että kansainvälisille komennuksille halutaan lähteä ja hakijat ovat motivoituneita. 

-    Jotta kansainvälisiin tehtäviin uskalletaan hakea, on ensisijaista, että panostamme Rajavartiolaitoksessa henkilöstön hyvinvointiin ja työturvallisuuteen, Tyni kertoo.

Tynin tekemä työ onkin tästä yksi esimerkki. Ulkomaille lähtijöille on tärkeää, että he saavat tukea kotiorganisaatioltaan ja yhteys esihenkilöön toimii koko prosessin ajan. Ei saisi jäädä sellaista kuvaa, että ulkomailla ongelmia kohdatessaan virkamies kokee, että joutuu ratkaisemaan niitä yksin. 

Rajavartiolaitos huolehtii myös siitä, että virkamiesten ei tarvitse murehtia perusasioista, vaan mahdollisia ongelmia ratkotaan yhdessä.

-    Meillä virkamiehien ei tarvitse huolehtia esimerkiksi henkilöstöhallintoon tai omiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvistä kysymyksistä, vaan he voivat keskittyä omaan työhönsä kentällä ja yhteistyön luomiseen paikallisten ja Frontexin välillä.  Taustatuki löytyy aina Helsingistä, joka tarvittaessa aloittaa toimenpiteet ongelmien ratkaisemiseksi jota kentällä ei voida ratkaista. Kaikilla muilla jäsenmailla asiat eivät ole näin.

Vaikka moni asia vielä hakee paikkaansa ja uusia käytäntöjä luodaan, on kuitenkin monessa asiassa onnistuttu.

-    Kun kysyimme vuonna 2020 komennuksella aloittaneiden jatkohalukkuutta viime syksynä, kaikki halusivat jatkaa. Tästä voi päätellä, että olemme kehittymässä oikeaan suuntaan ja asioita on tehty oikein. Virkamiehet luottavat Rajavartiolaitokseen ja siihen, että heidän oikeutensa turvataan.

Kaksi rajavartijaa seisovat vaalean rakennuksen edessä. Taustalla näkyy pensaita ja EU:n ja Moldovan lippu.

Rajavartiolaitoksen ja Frontexin yhteistyötä Moldovassa

Kenttävierailut komennuspaikoille syventävät ymmärrystä   

Tällä hetkellä CAT2-komennuksella on 10 virkamiestä Rajavartiolaitoksesta. He työskentelevät eri puolilla Eurooppaa, kuten Alankomaissa, Kreikassa, Puolassa, Bulgariassa, Moldovassa ja Albaniassa. Esihenkilötyön kannalta asetelma ei ole helpoin. Yhteydenpitoon täytyy panostaa aivan erityisellä tavalla, kun suurin osa viestinnästä tehdään sähköisesti. 

-    Olemme perustaneet viestiryhmän, jonka kautta saan tietoa ja tavoitamme toisemme tarvittaessa lähes vuorokauden ympäri. Toki viestiryhmiä käytettäessä tulee huomioida tiedon turvaluokitus, eli se mitä tietoa missäkin alustalla on turvallista jakaa. Johtaminen siis vaatii jatkuvaa harkintaa tässäkin asiassa ja keskusteluja ei voi käydä perinteisesti kasvotusten kahvin ääressä.

Tyni on myös otettu hyvin osaksi ryhmää. Esihenkilöasemastaan huolimatta hän kokee olevansa enemmänkin kollega ja töitä tehdään yhdessä.

Sähköisen yhteydenpidon lisäksi Tyni on tehnyt kenttävierailuja, joilla on hän päässyt tutustumaan komennuspaikkoihin.

Kenttävierailut ovat tärkeitä sekä esihenkilölle että komennuksella olevalle. Etänä oleva esihenkilö voi jäädä myös kirjaimellisesti etäiseksi, jos kommunikaatio hoidetaan vain sähköpostitse. 

-    Vierailuiden aikana pystyn seuraamaan työntekoa ja kysymään kysymyksiä sekä keskustelemaan syvällisemmin sekä virkamiehen että hänen paikallisten kollegoiden kanssa. Tätä kautta saan aivan eri tavoin tietoa ja ymmärrystä kuin jos vuorovaikutus jäisi sähköpostien ja puhelinsoittojen varaan. En halua olla se ”kasvoton esimies” joka on ”siellä jossain”. 

Vierailujen myötä Tyni on myös havainnut, että Rajavartiolaitoksen virkamiehet ovat erittäin ammattitaitoisia ja heitä arvostetaan maailmalla. Suomalaiset myös vaativat itseltään paljon ja ottavat työnsä vakavasti. 

Vuoristoinen maisema.

Maisemakonttorissa kenttämatkalla.

Vierailut kohteissa ovat olleet antoisia ja ovat antaneet paljon eväitä siihen, kuinka kehittää käytäntöjä ja CAT2-asioita Rajavartiolaitoksessa. 

Kehitystyön Tyni jättää kuitenkin seuraajalleen, sillä hän palaa syksyllä kouluun.  Vuodessa on ehditty luomaan hyvä pohja, jonka päälle on hyvä rakentaa. Ja opinnoista huolimatta kansainvälisyyteen liittyvät teemat pysyvät Tynin arjessa:

-    Opintojeni tutkielman aihe liittyy juuri Rajavartiolaitoksen pysyvän joukon luokan 2 johtamiseen ja siihen, kuinka sitä viedään tulevaisuudessa eteenpäin. Pääsen siis seuraamaan tehtävääni niin sanotusti ulkopuolelta ja tutkimaan sitä akateemisesta näkökulmasta.

Lue aiheesta lisää:

Rajavartiolaitos tekee Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin kanssa monipuolista yhteistyötä | Rajamedia

Kansainvälisten komennusten konkari tähtää yhdysmieheksi | Rajamedia

”Kansainvälinen komennus antaa hyvät valmiudet tuleviin tehtäviin Rajavartiolaitoksessa” | Rajamedia

Kansainväliset komennukset parasta antia mihin Rajavartiolaitoksessa olen voinut hakea | Rajamedia