Hyppää sisältöön

Maalla Kansainvälisten komennusten konkari tähtää yhdysmieheksi

Kansainväliset tehtävät ovat aina houkutelleet Jesse Nymania. Hän lähti ensimmäiselle Frontex-komennukselleen Bulgariaan vuonna 2016 ja on tällä hetkellä kahden vuoden komennuksella Espanjassa. Tulevaisuudessa siintää haave yhdysmiehen tehtävistä.
14.1.2022 10.08
Jesse Nyman

Kiinnostus työskennellä ulkomailla sai Jesse Nymanin tarttumaan tilaisuuteen joitakin vuosia sitten, kun Rajavartiolaitoksen intranetissä ilmoitettiin hausta Frontex-komennukselle. Hakuprosessiin kuului hakemuksen lisäksi puhelinhaastattelu.

Hakija ei voi hakea tiettyyn maahan, vaan valintaprosessin selvittäneille tarjotaan paikkaa.

Nyman sai melko pian tarjouksen: hän lähti vuoden 2016 joulukuussa Bulgariaan Turkin rajalle. Komennus osui aikaan, jolloin Eurooppaan saapui suuria määriä siirtolaisia. Nymanin työtehtävät liittyivät tiedonkeruuseen, eli hän haastatteli laittomasti maahan saapuvia siirtolaisia, minkä avulla voidaan kerätä tietoa lähtömaan tilanteesta, rajat ylittävästä rikollisuudesta, ihmissalakuljettajista ja terrorismista. 

Ensimmäinen komennus on aina jännittävä ja ikimuistoinen. Nymanin kohdalla jännitystä lisäsi myös se, ettei hänellä ollut vastaavasta työstä aiempaa kokemusta: 

-    Työparini oli kuitenkin kokenut brittiläinen virkamies, joka koulutti minut tehtävään. Työ ei ollut helppoa, mutta kuuden hengen tiimimme oli erinomainen. Siihen kuului neljä virkamiestä ja kaksi tulkkia, joista osasta on tullut minulle elinikäisiä ystäviä. 

Tällä hetkellä Nyman kuuluu Suomen pysyvän joukon luokkaan 2, eli on jäsenmaan Frontexiin lähettämä virkamies. Hän on kahden vuoden komennuksella Malagassa, Espanjassa. Kohde on yksi niistä EU:n ulkorajoista, joihin kohdistuu kova laittoman maahantulon paine. Suurin osa Malagaan saapuvista on lähtöisin Pohjois-Afrikasta. 

Nyman tekee myös Malagassa tiedon keruuta. Nyman korostaa, että haastattelutilanteet eivät ole kuulusteluja, vaan perustuvat vapaaehtoisuuteen. Kunnioittava toimintatapa ja halu kuulla toisen tarina on keskeistä työssä. Hän työskentelee siviilivaatteissa, eikä hänellä ole voimankäyttövälineitä. 

Kerätystä tiedosta hän koostaa raportteja Frontexin riskianalyysin tueksi. 

Suomalaisella virkamiehellä on paljon annettavaa

Suomalainen rajavartijan koulutus ja virkamiesetiikka antavat hyvän pohjan kansainvälisiin tehtäviin. Lisäksi Nyman korostaa työkokemuksen merkitystä:

-    On tärkeää, että komennukselle lähtevillä on jo osaamista käytännön töistä ja ammattitaitoa. Ei ole tarkoitus, että suomalainen virkamies menee vieraaseen maahan opettelemaan työtään, vaan kummallakin osapuolella tulisi olla jotain annettavaa toisilleen. 

Hän itse koki tämän käytännössä työskennellessään Virossa, joka oli hänen toinen kansainvälinen komennuksensa:

-    Virossa tarjosin osaamistani aasialaisten matkustaja-asiakirjoista, joista olin saanut paljon kokemusta työskennellessäni junassa Vainikkalan rajanylityspaikalla. Itse taas opin heiltä paljon uutta ajoneuvojen asiakirjoista, sillä en ollut ennen ollut maastorajalla töissä.

Kansainväliset tehtävät ovatkin mahdollisuus mennä uuteen työympäristöön, jossa esimerkiksi matkustajaprofiilit ja asiakirjat ovat erilaisia kuin mihin on tottunut, ja näin voi laajentaa omaa osaamistaan, pohtii Nyman. 

Suomalainen virkamies on monissa operaatioissa odotettu tulija, sillä osaaminen ja laadukas koulutus tunnetaan.

-    On palkitsevaa huomata, kuinka suomalaisena virkamiehenä voi olla hyödyksi ja tarpeellinen. Viroon mennessäni olin virkaiältäni nuori, mutta minulta odotettiin jo hyvää ammattitaitoa ja pystyin olemaan monella tavoin avuksi.
   

Kansainvälisisissä tehtävissä pärjää parhaiten avoimella ja kunnioittavalla asenteella

Kohteesta riippumatta kansainväliset tehtävät tarjoavat mahdollisuuden työskennellä monikulttuurisessa tiimissä ja oppia erilaisista kulttuureista, uskonnoista ja kielistä. Käteen jää monesti myös elinikäisiä ystäviä ympäri maailman.

-    Kansainvälisiin tehtäviin kannattaa ehdottomasti hakea, jos on motivoitunut ja avoin uusille kokemuksille. Koska kulttuurierot voivat olla todella suuria, täytyy olla myös kykyä tulla toimeen monenlaisten ihmisten kanssa ja kohdata tilanteet kunnioittavasti ja sensitiivisesti.

Nymanilla on jo takanaan paljon kansainvälistä kokemusta, eikä sattumalta. Hän on tavoitteellisesti hakenut kansainvälisiin tehtäviin ja syventänyt osaamistaan, sillä hän tähtää yhdysmieheksi.

 – Kansainvälisten tehtävien ansiosta olen saanut henkilökohtaisia kontakteja korkea-arvoisiinkin viranomaisiin ympäri Eurooppaa, mikä on yhdysmiehen tehtäviä silmällä pitäen kullanarvoista.