Hoppa till innehåll

På land "I mitt arbete har jag verkligen fått skapa något nytt"

Allt fler tjänstemän vid Gränsbevakningsväsendet söker sig till internationella uppgifter under sin karriär. För att arbetet i ett annat land ska vara smidigt är arbetsgivarens stöd under hela processen viktigt. Det vet Jori Tyni, som har fungerat som chef för personer med långa utlandskommenderingar.
17.8.2022 13.46
En sidoprofil av en officer som bär solglasögon. Det finns berg i bakgrunden.

För ungefär ett år sedan stod Jori Tyni inför någonting nytt. Han övergick till enheten för internationellt samarbete vid Gränsbevakningsväsendet och började på en nyligen inrättad tjänst. 

Tyni blev chef för Gränsbevakningsväsendets tjänstemän med långa internationella kommenderingar. Historiska var även de som reste utomlands, eftersom de var den första truppen på en dylik kommendering till den stående styrkan i kategori 2 vid Europeiska gräns- och kustsäkerhetsbyrån Frontex.

-    I den här tjänsten har jag verkligen fått skapa något nytt och utveckla Gränsbevakningsväsendets internationella verksamhet, berättar Tyni.

Att fungera som vägröjare var inget han tvekade med utan det var snarare välkommet att ta steget utanför den egna bekvämlighetszonen. Ett utmärkt team har också funnits till som stöd.

Behovet av en sådan ny tjänst vid Gränsbevakningsväsendet hänför sig till förändringar vid Europeiska gräns- och kustsäkerhetsbyrån Frontex. År 2019 grundades Frontex stående styrka, vilket också påverkar Gränsbevakningsväsendets verksamhet. 

Tyni har redan samlat mycket internationell erfarenhet under sin karriär, så tjänsten låter som ett naturligt steg i karriären.
-    Jag hamnade i den här uppgiften lite av misstag, skrattar Tyni.

Han upplever sig dock vara i sitt element just när det gäller internationella frågor.

-    Att arbeta med olika kulturer utmanar och tvingar en till att utveckla sin yrkesskicklighet.

Man kan inte bara köra sitt eget lopp, utan man måste beakta många olika synvinklar, funderar Tyni.

Redan i början av sin militära karriär sökte han sig till internationella uppdrag så fort det var möjligt med tanke på arbetet. Det första uppdraget var i Norge och efter det har han varit i Grekland och Polen. Han har även fått plats med olika utbildningar utomlands under sin karriär. 

Han känner alltså till hur det är att vistas och arbeta i ett främmande land och vilka utmaningar man kan möta under kommenderingarna.

-    Tack vare mina egna erfarenheter kan jag i mitt nuvarande arbete sätta mig in i de anställdas situation när jag funderar på vilket stöd och vilken hjälp de behöver i världen.

Fyra gränsbevakare patrullerar. Det finns ett fält i bakgrunden på sommaren

Patrullering i Albanien

Stöd för den som åker på kommendering

Eftersom Gränsbevakningsväsendet är skyldigt att skicka tjänstemän till Frontex är det viktigt att det finns de som vill åka på internationella kommenderingar och att de sökande är motiverade. 

-    För oss på Gränsbevakningsväsendet är det framförallt viktigt att satsa på personalens välbefinnande och arbetssäkerhet så att det finns mod att söka sig till internationella uppdrag.

Det arbete Tyni gör är ett exempel på detta. För personer som åker utomlands är det viktigt att de får stöd av sin hemorganisation och att kontakten med chefen fungerar under hela processen. Det får inte finnas en sådan bild att en tjänsteman som stöter på problem utomlands upplever att de måste lösas på egenhand. 

Gränsbevakningsväsendet ser också till att tjänstemännen inte behöver oroa sig för de grundläggande frågorna, utan att eventuella problem löses tillsammans.

-    Hos oss behöver tjänstemännen till exempel inte ta hand om frågor som gäller personalförvaltning eller egna rättigheter och skyldigheter, utan de kan koncentrera sig på sitt eget arbete på fältet och på att skapa samarbete mellan lokalbefolkningen och Frontex. I Helsingfors finns alltid extra stöd att få och vid behov inleds åtgärder för att lösa problem som inte kan lösas på fältet. Så är inte fallet i alla andra medlemsländer.

Även om många saker ännu söker sin plats och ny praxis skapas, har man ändå lyckats väl med många saker.

-    När vi i höstas frågade dem som inledde sin kommendering 2020 om de var villiga att fortsätta ville alla göra det. Av detta kan man dra slutsatsen att vi håller på att utvecklas i rätt riktning och att saker och ting har gjorts rätt. Tjänstemännen litar på Gränsbevakningsväsendet och på att deras rättigheter tryggas.

Två gänsbevakare står framför en vit byggnad.

Gränsbevakningsväsendet och Frontex samarbetar i Moldavien.

Fältbesök till kommenderingsplatserna fördjupar förståelsen   

För närvarande är 10 tjänstemän från Gränsbevakningsväsendet på CAT2-kommendering. De arbetar på olika håll i Europa, till exempel i Nederländerna, Grekland, Polen, Bulgarien, Moldavien och Albanien. Med tanke på chefsarbetet är konstellationen inte den lättaste. Det gäller att satsa särskilt på kommunikation när största delen av kommunikationen sker elektroniskt. 

-    Vi har grundat en grupp för meddelanden som håller mig informerad och vi når varandra vid behov nästan dygnet runt. Visserligen ska man vid användningen beakta informationens säkerhetsklassificering, dvs. vilken information som är säker att dela på vilka plattformar. Ledarskapet kräver alltså kontinuerligt övervägande även i denna fråga och diskussioner kan inte föras ansikte mot ansikte över en kopp kaffe.

Tyni har också inkluderats väl i gruppen. Trots sin chefsställning upplever han sig snarare vara en kollega och att man arbetar tillsammans.

Utöver de elektroniska kontakterna har Tyni gjort fältbesök där han har fått bekanta sig med kommenderingsplatserna.

Fältbesöken är viktiga både för chefen och för den som är på kommendering. En chef på distans kan också bokstavligen förbli avlägsen om kommunikationen sköts endast per e-post. 

-    Under besöken kan jag följa arbetet och ställa frågor samt diskutera mer ingående med både tjänstemannen och hens lokala kolleger. På så sätt får jag information och förståelse på ett helt annat sätt än om interaktionen skulle vara beroende av e-post och telefonsamtal. Jag vill inte vara den "ansiktslösa chefen" som är "där någonstans". 

I och med besöken har Tyni också observerat att Gränsbevakningsväsendets tjänstemän är mycket yrkeskunniga och att de är uppskattade ute i världen. Finländarna kräver också mycket av sig själva och tar sitt arbete på stort allvar. 

Besöken vid objekten har varit givande och gett mycket vägledning för hur man utvecklar praxis och CAT2-frågor vid Gränsbevakningsväsendet. 

Tyni lämnar dock utvecklingsarbetet till sin efterträdare, eftersom han återvänder till skolan i höst.  På ett år har man hunnit skapa en bra grund som är bra att bygga vidare på. Och trots studierna hålls teman med anknytning till internationalism i Tynis vardag:

-    Ämnet för avhandlingen i mina studier gäller just ledningen av kategori 2 i Gränsbevakningsväsendets stående styrka och hur det förs vidare i framtiden. Jag kan alltså följa min uppgift utifrån och undersöka den ur ett akademiskt perspektiv.

 

Läs mer:

Veteranen på internationella kommenderingar siktar på att bli kontaktperson | Rajamedia

"Den internationella kommenderingen ger god beredskap inför framtida uppgifter vid Gränsbevakningsväsendet" | Rajamedia

Internationella kommenderingar det bästa jag har kunnat söka till hos Gränsbevakningsväsendet | Rajamedia