Hoppa till innehåll

Till havs Sjöbevakningshunden är en riktig tiokampare

Sjöbevakningshundar är gränskontrollhundar, som också har specialiserat sig på efterspaning av försvunna personer i havsområden. Tack vare hundarnas otroliga luktsinne har de till exempel räddat människoliv och hittat stora mängder av olagliga ämnen både i Finland och utomlands. Mer om arbetet med sjöbevakningshund berättar schäfer Cenas hundförare.
24.10.2022 14.51
Koira istuu veneen kannella. Vene on laiturissa.

Cena är en snart 9-årig schäfer. Den arbetar vid Vallgrunds sjöbevakningsstation tillsammans med sin hundförare. Cenas hundförare har gjort en lång karriär vid Gränsbevakningsväsendet och hamnade som hundförare, eftersom han alltid varit intresserad av att syssla och arbeta med hundar. 

Sjöbevakningshundens viktigaste arbetsuppgifter är kontroll av fartyg, efterspaning av försvunna personer särskilt i skärgården samt att stödja gränskontroller. Därtill hör det till arbetsuppgifterna att leta efter föremål och olagliga produkter samt stödja annan verksamhet.

Sjöbevakningshunden är en riktig tiokampare och den kan sägas vara en gränskontrollhund som har specialiserat sig även på spaning av försvunna personer i havsförhållanden. Hundarnas största fördel är utnyttjandet av det utmärkta luktsinnet.

Sjöbevakningshundarna tränas i princip på samma sätt som hundarna som arbetar vid terränggräns, förutom att med sjöbevakningshundarna satsar man mer på arbetet med hundens luftspårsinne, alltså på hundens förmåga att leta efter luktspår med hjälp av vinden. 

En hund och en hundförare i ett maskinrum av ett fartyg.

Enligt Cenas hundförare är det mest tilltalande i arbetet med en hund att göra viktigt arbete tillsammans med hunden och märka, hur otrolig hundens luktsinne är. Det mest utmanande med att arbeta som hundförare är att lyckas vägleda arbetspartnern så väl att hunden har möjlighet till att lyckas.

Cenas hundförare nämner ett par fall som varit framgångsrika. 

-    Cena fick efter ett långt sökande på cirka fyra timmar ett spår av en försvunnen person och därefter spårade i ytterst utmanande terräng ända tills den försvunna personen hittades. 

Ett annat exempel anknyter till gömmande av droger.

-    Cena markerade starkt ett fordon i samband med gränskontroll, där det efter grundligare undersökning framkom att stora mängder av droger hade gömts i bilens konstruktioner. 

Utan hundens fenomenala luktsinne kunde slutresultaten i båda fallen ha varit annorlunda.

En hund sitter vid ett gränsövergångsställe på natten.

 

Läs mer:

Mångsidigheten fascinerar i hundförarens arbete | Rajamedia

För Sofia Lakkas arbetspar Nala är arbetet en lek | Rajamedia

Vallgrunds sjöbevakningsstation presenterar sig | Rajamedia