Hoppa till innehåll

Till havs Vallgrunds sjöbevakningsstation presenterar sig

Vallgrunds sjöbevakningsstation är belägen i Kvarkens område, närmare på Replot i Korsholms kommun. Sjöbevakningsstationens verksamhetsområde sträcker sig i norr till Lochteå i Karleby och i söder till Sideby udd i Kristinestad, inklusive Kvarkens område och norra Bottenhavet. Karakteristiskt för Kvarken är dess omfattande inre skärgård, labyrintartade vatten samt grunda farleder på landhöjningskusterna. I den södra delen av området är havslandskapet öppet med bara ett litet skärgårdsområde som ger skydd.
27.10.2021 17.47
Sjöbevakningsstationens byggnaderna.

Ursprungligen grundades Vallgrunds sjöbevakningsstation i Sommarösund i Södra Vallgrund 1934. År 1945 flyttades stationen till Norrskär och fick namnet Norrskärs sjöbevakningsstation. År 1953 flyttades stationen tillbaka till Södra Vallgrund och fick namnet Kalvholmens sjöbevakningsstation. På sin nuvarande plats på Sundbådan i Södra Vallgrund har Vallgrunds sjöbevakningsstation varit verksam sedan 1966. 

Underställd Vallgrunds sjöbevakningsstation är också Karleby sjöbevakningsstation som grundades 1941 på Tankar i Karleby. Från Tankar flyttades Karleby sjöbevakningsstation 1954 till Märäskäret och på 1960-talet till Öja i Karleby. Stationen hann vara verksam på Öja fram till 2014 innan den flyttades till sin nuvarande plats, alltså tullhuset som är i närheten av hamnen i Karleby. 

Under de första åren hade samtliga sjöbevakningsstationer inom Vallgrunds område en bevakningsmotorbåt och en sändare-mottagare. På Replot fanns det också en fast telefon. Till stationernas uppgifter hörde bland annat att hålla uppsikt över smugglare av sprit.

Sjöräddning hörde också till uppgifterna redan i ett tidigt skede.  Antalet stationer var stort jämfört med det nuvarande stationsnätverket. Inom Vallgrunds område fanns det exempelvis följande sjöbevakningsstationer som redan har lagts ner: Mässkär, Michelsörarna, Valsörarna, Molpe, Kummelgrund och Kaskö.

I och med att antalet sjöbevakningsstationer har krympt har patrullernas möjligheter att patrullera i större områden än tidigare förbättrats. I dag har sjöbevakarna dessutom mångsidigare uppgifter.  Till sjöbevakningsstationernas nuvarande utrustning hör bl.a. patrullbåtar, en kustbevakningsbåt, en svävare, isfordon och snöskotrar. 

Gränsbevakningsväsendet är den ledande sjöräddningsmyndigheten i Finland och Vallgrunds sjöbevakningsstation står i ständig beredskap för att utföra sjöräddningsuppdrag året runt. För att kunna bevara sin yrkeskunnighet i sjöräddning måste sjöbevakarna öva på kontinuerlig basis. Vallgrunds sjöbevakningsstation anordnar varje år flera sjöräddningsövningar i vilka deltar utöver egna räddningsenheter också samarbetspartner, som till exempel medlemsföreningar från Finlands Sjöräddningssällskap samt räddningsverk. 

I isfria förhållanden inriktas den dagliga verksamheten på patrullering i havsområdet. Patrulleringen syftar till att uppdaga och förebygga brott till havs i samband med gräns- och territorialövervakningen. Tyngdpunkten i övervakningen är att granska fritidsbåtarnas säkerhetsutrustning och att föraren är i skick att köra samt att alla följer bestämmelser i lag som gäller jakt, fiske och miljöskydd till sjöss.  

Gränsbevakningsväsendet ansvarar för ledningen av oljebekämpningsåtgärder i öppet hav. Varje år övar patrullerna att bekämpa miljöskador tillsammans med andra aktörer. Vid simulerade oljeutsläpp övar patrullerna till exempel på att lägga ut oljebommar och samla upp olja från svepen. 

Vallgrunds sjöbevakningsstations patruller ansvarar för att genomföra gränskontroller på flygplatserna i Vasa, Karleby–Jakobstad och Seinäjoki. Sjöbevakningsstationen har utöver en mångsidig utrustning också specialkunnighet eftersom den har hundförare, maskinmästare och dykare.

Samarbete är viktigt i ett antal maritima uppgifter. Till de viktigaste samarbetspartnerna hör räddningsverk och sjöräddningsföreningar, men också polisen, Tullen, prehospital akutsjukvård och Försvarsmakten.