Hoppa till innehåll

Till havs Övningarna formar vardagen på bevakningsfartyget

Gränsbevakningsväsendets maritima arbetsfält är brett och mångsidigt som gör att det förutsätts regelbunden övning och utbildning så att man har kunnande i utföring av olika uppgifter.
26.6.2024 10.23
Bevakningsfartyg till sjöss. Runt dimman.

Vid sidan av operationer bygger utsjöbevakningsfartygets bevakningsplanering på olika övningar, till exempel militära övningar eller övningar i bekämpning av miljöskador, sjöräddning och användning av maktmedel. De större och synligare övningarna är bara toppen på isberget. Att kunna och behärska grunderna är förutsättningar med vilka man säkerställer att fartyget har fortsatt beredskap att utföra uppgifter som ges åt det på ett effektivt och säkert sätt.

Bevakningsfartyget är en självständig enhet som måste kunna arbeta självständigt och långvarigt till sjöss. Varje månad hålls det åtminstone övningar i brandbekämpning, skadebekämpning, räddning och räddning av sig själv. Dessa övningar har ansetts vara de allra viktigaste övningarna för underhåll och återinföring av fartygets egen funktionsförmåga. Insatsberedskap av fartygets mångsidiga prestationsförmågor kräver att alla system och verksamhetsmodeller övas regelbundet.

På grund av detta görs det olika övningar på fartyget dagligen. I de regelbundna övningarna betonas det rutiners viktighet samt beredskapen att tillämpa grundläggande tillvägagångssätt i olika situationer. För att säkerställa en enhetlig och omfattande utbildningsnivå har utbildningsuppföljning genomförts på personprecision. Så säkerställs det att hela personalen på fartyget har omfattande kunskaper i olika verksamhetssituationer.

Övningar på bevakningsfartyget Uisko

Övningscykeln på bevakningsfartyget Uiskos bevakningstur i maj öppnades med en skadebekämpningsövning där man övade användning av högeffektslänspumpar med tanke på ett möjligt läckage. Övningen byggde på stabilisering av ett läckage på Uisko, men samtidigt upprätthöll man förmågan att operera högeffektslänspumpar på ett sjöräddningsuppdrag där man försöker stabilisera läckstabiliteten av ett nödställd fartyg.

När den elva dagar långa bevakningsturen skred framåt var det dags för en brandbekämpningsövning. Övningen börjades enligt dagsprogrammet genom att införa den planerade situationen i övningen. Denna gång var situationen en simulerad brand i fartygets maskinrum.

Vid sidan av användning av maskinrummets släckningssystem utrustade rökdykarparen sig vid fartygets brandstationer. Samtidigt förberedde insatsgrupper brandredskap för ett släckningsanfall. Det inkluderades ett släckningsanfall i övningen som rökdykarna utförde i maskinrummet.

Två personer i skyddsdräkt i fartygets maskinrum.

Rökdykarparet övar ett släckningsanfall i maskinrummet.

Räddningsövningen börjades genom att kasta en livboj i sjön mitt i resan. Då meddelade övningsorganisatören om livbojen till personalen som höll vakt. Vaktbefälet som hade ansvar för sjövaktens ledning verkställde övningen rutinmässigt med ett allmänt högtalarutrop. Fartygets personal var i rörelse när de flyttade sig till sina uppgiftsplatser efter utropet.

Fartyget vändes om mot platsen där föremålet förmodligen hade fallit, och utkikar observerade snart därefter livbojen som de letade efter. Fartygets beredskapsbåt sjösattes utan fördröjning och båtbesättningen satte kursen på föremålet som väntade på räddning.

Tre beväpnade soldater i en pontonbåt som ligger bredvid fartyget.

Uiskos beredskapsbåt på väg till en föremålskyddsuppgift som är en del av en militär övning.

Som tillägg till de periodiska övningarna innehöll Uiskos bevakningstur även övningar i oljebekämpning. Detta övades genom att förbereda utrustning för oljeuppsamling i användbart skick samt provanvändning och underhåll av skyddsdimma för att skydda sig själv. Det gjordes även två separata militära övningar tillsammans med Försvarsmakten.

Text: Löjtnant Janne Hissa

Huvudbild: Skyddsdimman är en skydd för bevakningsfartyget. Den sköljer fartygets däck och dess syfte är att spä ut giftiga ämnen med vatten på kemikaliefarliga uppdrag.

Läs mer

Bevakningsfartyget Uisko på varvet – vad betyder det i praktiken? | Rajamedia

Bevakningsfartyget Uisko på bevakningstur i november | Rajamedia

Maskinsidan på bevakningsfartygen | Rajamedia