Hoppa till innehåll

Till havs Bevakningsfartyget Uisko på bevakningstur i november

Till bevakningsfartyget Uiskos bevakningstur hör ett stort antal olika uppgifter och övningar. Varje bevakningstur är olik den andra och till och med under en dag hinner sjöbevakarna ta hand om många slags uppgifter. När det blir höst blir dagarna korta och på vissa ställen uppnår vinden stormstyrka. På fartyget är verksamheten dock effektiv dygnet och året runt.
30.11.2021 13.44
Bevakningsfartyget.

Här berättar vi om sjöbevakarnas arbete då Uisko är på en vanlig bevakningstur i november.

Uiskos bevakningstur började med att vi besiktigade fartyget, vilket görs en gång om året. Fartygets skick och utrustning granskas då noggrannare än normalt. Allt var i ordning som sig bör. Bevakningsturen kunde alltså börja!

I början av bevakningsturen testade vi fartygets prestationsförmåga med ett test som går ut på att bogsertrossen fästs i en stor pollare på en ö. Sedan började vi liksom ”dra ön efter oss” och vi fick en bra övning i att förbereda oss för nödbogsering och genomföra sådana test.

Uiskos bogseringsförmåga räcker till för att bogsera även stora frakt- och kryssningsfartyg.

Samverkan är av stor betydelse på fartyget och var och ens arbetsinsats är oersättlig.  En hel del händer behövs ute på däck, kommandobryggan och i maskinrummet. Kocken svarar dessutom för att laga god mat i köket.

Efter att testet hade slutförts fick Uisko ett larmuppdrag. En brand hade brutit ut på ett fraktfartyg och Uisko beordrades till Finska viken och försattes i nödbogseringsberedskap. Läget var lyckligtvis under kontroll på fartyget, men ingredienser fanns för en större olycka. Uisko stannade i området och försattes i omedelbar aktionsberedskap.

Som om vi inte skulle ha haft tillräckligt mycket att göra hittills deltog vi ytterligare i en övning i bekämpning av miljöskador ordnad av marinen och ledd av Räddningsverket. Bekämpningen av miljöskador till havs går ut på att begränsa spridningen av olja eller kemikalier som hamnat i havet och samla upp dem. En miljöskada kan bero på att bränsle läckt ut från fartyget eller båten, t.ex. till följd av en grundstötning.

Bekämpningen av miljöskador är en av Gränsbevakningsväsendets huvudsakliga uppgifter. Att inleda bekämpningsåtgärderna snabbt är oerhört viktigt eftersom Östersjön är exceptionellt sårbar när det gäller sådana olyckor.

Övningen var mycket lyckad och vi fick värdefull information om hur de tre olika aktörerna arbetar för ett gemensamt mål.   Samarbetet med andra myndigheter är alltid givande och ger nya perspektiv på eget arbete. 

Det här var Uiskos höstliga bevakningstur med de viktigaste händelserna. Besättningen börjar nu sina välförtjänta lediga dagar och kommer utvilad tillbaka till fartyget och är då redo att ta emot nya uppgifter!

Text och bilder: Uiskos besättning.