Hoppa till innehåll

Till havs Bevakningsfartyget Uisko på varvet – vad betyder det i praktiken?

Handlingsförmågan av Gränsbevakningsväsendets bevakningsfartyg underhålls fortlöpande vid sidan om den dagliga verksamheten, men med jämna mellanrum görs också grundligare service på varvet. Enligt underhållsplanen var bevakningsfartyget Uisko på service i augusti vid Millog Marine & Power Ab:s varv i Tykö.
12.10.2023 12.24
Bevakningsfartyget Uisko på varvet.

I början av augusti tog bevakningsfartyget Uisko kursen från Skärgårdshavet mot varvet i Tykö. Bevakningsfartyget fördes in i en 150 meter lång, 27 meter vid och 5,5 meter djup bassäng, slussportarna flyttades till sina platser med lyftkran, och vatten pumpades bort från dockbassängen i 12 timmar. Fartyget lämnade stående på dockningsbockarna i den tomma bassängen och tiotals personer fick börja underhållsåtgärderna.

Vid varvet genomförs underhållsarbeten, som normalt inte kan göras

På bevakningsfartyget Uisko förbereddes det på många sätt för dockningen. Fartyget ”avskalades”, och lös vara, som till exempel länsor och fendrar, togs bort från fartyget. Fartyget tömdes dock inte helt och hållet, utan till exempel möblerna, verktygen och sjösäkerhetsvaror lämnades på sina platser. Föremålen och ytorna från golv till väggar och bord skyddades så väl som möjligt med papp och plast för at minimera märken.

Under torrdockning görs sådana underhålls-, lagnings- och monteringsarbeten, som inte kan göras när fartyget är till sjöss. En stor del av underhållsarbetena som gjordes på varvet hade att göra med fartygets system, rör, tankar och andra delar som normalt är under vattenytan. I praktiken till exempel sötvattens-, bränsle- och avfallsvattenstankarna tvättades, granskades, och ytbehandlades på nytt. I tillägg granskades och lagades barlasttankarna. Efter underhållet konstaterades alla fartygets tankar vara täta genom att provtrycka dem med övertryck.

Eftersom Uiskos maskiner underhölls vid den senaste dockningen, gjordes den här gången inget åt dem. I stället vid den här dockningen enligt underhållsplanen: bevakningsfartygets ventilation och roderpropellersystem underhölls; samt brandsläckningssystemet uppdaterades. I tillägg genomfördes större underhåll till fartygets wc-system, och pumpar och tätningar förnyades.

Bevakningsfartygets färgytor underhålls vid varje dockning. Också denna gång sandblästrades färgytans spruckna och rostade delar och målades på nytt. Färgytorna förnyas inte bara på grund av utseende, utan också för att bekämpa rostandets fortsättning och båtskrovets skadande.

Bevakningsfartyget Uisko på varvet

En stor del av underhållsarbetena som gjordes på varvet hade att göra med fartygets system, rör, tankar och andra delar som normalt är under vattenytan.

Med smidigt samarbete går dockningarna enligt planen och tidtabellen

Gränsbevakningsväsendets bevakningsfartyg Uisko och Tursas har farit till Millog Marine & Power’s varv i Tykö för underhåll sedan år 2015, men annan båtmateriel från Gränsbevakningsväsendet har underhållits där också innan det. Företaget producerar mångsidigt med underhålls-, service- och reparationstjänster, och på varvet i Tykö jobbar cirka 80 havsteknikens och motorservicens experter. På varvet underhålls årligen cirka trettio fartyg av myndigheter, samt offentliga och privata aktörer.

På grund av den långvariga samarbetspartnerskapen mellan Gränsbevakningsväsendet och Millog Marine & Power har fartygens underhållsprocesser finslipats och är nu väldigt smidiga. Bevakningsfartygen är en väsentlig del av Gränsbevakningsväsendets maritima kapacitet både i gränsövervakning och i bekämpning av miljöskador. Också denna gång hade Uiskos dockning en rapp tidtabell, så att bevakningsfartyget kunde återvända till prestationsberedskap till sjöss så snabbt som möjligt.

Bevakningsfartyget står inte tomt under dockningen för ett ögonblick

För bevakningsfartygets bemanning är tiden på varvet väldigt annorlunda jämfört med den normala vardagen till sjöss. De övervakar arbetenas genomförande, hjälper till och anvisar varvets anställda och deltar också själva i underhållsarbeten. Enligt bevakningsfartygets maskinchef Frej Karvonen är dockning ansträngande speciellt för maskinavdelningens bemanning, eftersom det finns hundratals delar att granska och underhålla i bevakningsfartygets maskinrum. ”37 ventiler granskades och underhölls, och av dem förnyades sex stycken”, preciserar Karvonen.

Normalt har bevakningsfartygens bemanningar 10–12 timmars arbetsdagar i morgon-, dag- och nattskift. Bevakningsfartyget är oavbrutet till sjöss i ungefär tio dagar och hela bemanningen står i konstant beredskap, ifall ett uppdrag framkommer. Dockningsperioden är speciell, eftersom bemanningen har avvikande kvällsfritid. En del av Uiskos bemanning har till exempel bekantat sig med Mathildedals by i Tykö. Bevakningsfartyget lämnas dock aldrig helt tom, utan vakt hålls hela tiden – också på natten. Enligt kaptenlöjtnant Laura Rautavuori är det nattvaktens uppgift att göra rundor i fartygets lokaler och säkerställa att inget avvikande händer.

Dockning kräver tätt samarbete

På varvet händer största delen av arbetet vid dockbassängen, men det vimlar också i kontoret. Under dockningen hölls det regelbundet lägesöversikter av varvets personal, befälhavaren från bevakningsfartygets personal, maskinchefen och båtsmannen, samt underhållschefen från fartygsenheten vid tekniska avdelningen vid staben för Gränsbevakningsväsendet. Översikterna gällde underhållets framåtskridande. I dessa möten uppskattades det tillsammans om det är möjligt att göra allt som hade planerats inom den bestämda tiden. Under Uiskos dockning i augusti var det väldigt regnigt, och det gjorde målningsarbeten svårare. På grund av dåligt väder kunde färgytan bara förbättras där nödvändigt, och ingen heltäckande ytmålning kunde göras för fartyget. I helheten gick dockningen ändå bra – nödvändigt underhåll genomfördes och budgeten höll.

 

Text: Inka Putkonen

Bilder: Aku Kuutti