Hoppa till innehåll

Till havs Maskinsidan på bevakningsfartygen

Bevakningsfartygen är utrustade med en hel del olika maskintekniska anordningar som kräver yrkeskunnighet med tanke på deras hantering och underhåll. Om fartygen pga. tekniska fel är ur funktion, kan man inte heller utföra några uppdrag.  Ansvaret för användningen och underhållet av de maskintekniska anordningarna faller främst på maskinbranschens personal på bevakningsfartygen, s.k. maskinsidan i vardagsspråket. 
23.1.2023 12.02
Två personer reparerar en maskin i fartygets maskinrum.

Gränsbevakningsväsendet förfogar över tre bevakningsfartyg som i båda sjöbevakningssektionerna producerar säkerhetstjänster för medborgarna.

Bevakningsfartygen är operativa enheter som kompletterar bl.a. nätverket av sjöbevakningsstationer, uppdaterar gränslägesbilden och har beredskap inför olyckor som drabbar farkoster i fartygsklass. Bevakningsfartygen är utrustade för dessa säkerhetstjänster med en hel del olika maskintekniska anordningar som kräver yrkeskunnighet med tanke på deras hantering och underhåll. Om fartygen pga. tekniska fel är ur funktion, kan man inte heller utföra några uppdrag.  Ansvaret för användningen och underhållet av de maskintekniska anordningarna faller främst på maskinbranschens personal på bevakningsfartygen, s.k. maskinsidan i vardagsspråket. 

Till de tekniska anordningarna på bevakningsfartygen hör motor- och driftssystemet som liksom på traditionella fartyg behövs för att fartygen kan röra sig, VVS-systemen som behövs för att besättningen kan bo i fartygen och därtill mera speciella tekniska anordningar såsom oljebekämpningssystem som krävs för att besättningen kan utföra gränsbevakningens mångfacetterade uppgifter.

Arbetstagarna på maskinsidan har också genomgått en utbildning som kvalificerar dem till tjänsten som gränsbevakningsman.

Underhållet och användningen av de tekniska anordningarna kräver mångsidigt kunnande, men innebär samtidigt intressanta uppgifter kring olika tekniska system.  Maskinsidans personal förväntas ha en hel del olika färdigheter och förmågan att lösa problem.

I varje manskap på bevakningsfartygen finns det på maskinsidan en maskinchef, flera maskin- och elmästare samt maskinmän och elektriker. I och med att bevakningsfartygen digitaliseras allt mera finns det på en del av bevakningsfartygen också systemplanerare som ansvarar för datatekniska anordningar.

Vid själva Gränsbevakningsväsendet är det inte möjligt att avlägga yrkesexamina på maskinsidan, utan var och en som arbetar på maskinsidan har avlagt en civil-examen inom sitt yrkesområde. Arbetstagarna på maskinsidan har också genomgått en utbildning som kvalificerar dem till tjänsten som gränsbevakningsman och de deltar i Gränsbevakningsväsendets övervakningsuppgifter på samma sätt som andra tjänstemän. Arbetstagarna på maskinsidan har alltså ett riktigt brett kunnande.

En mekaniker är bredvid en stor maskin.

Arbeta vid Gränsbevakningen | Gränsbevakningsväsendet (raja.fi)