Hoppa till innehåll

På land Hur känner man igen en brottsutredare vid Gränsbevakningsväsendet?

Hur vet man att en civilklädd brottsutredare är en behörig gränsbevakare? Brottsutredaren känns igen på det tjänstemärke som alltid bärs i tjänsteuppdrag och som företes när hen behöver visa sin behörighet.
24.6.2024 16.34
Ett svart tjänstemärke och lagböcker på bordet.

Brottsutredarna förhör misstänkta, vittnen och målsägande. De söker bevis för att bekräfa eller utesluta en brottsmisstanke. Omfattningen av förundersökningsprotokollet varierar beroende på brottsrubriceringen, antalet förhör och andra bevis. Protokollen kan som minst vara cirka nio sidor och som mest över 1000 sidor. Det färdiga protokollet skickas till åklagaren för åtalsprövning.

Brottsutredaren kan också arbeta med övervakning i en hamn eller på en fygplats. I så fall bär brottsutredaren i regel också Gränsbevakningsväsendets väst ovanpå civilklädseln. Under seglingssäsongen kan man se brottsutredare som övervakar sjötrafken från en patrullbåt.

Brottsutredningen vid Finska vikens sjöbevakningssektion arbetar särskilt med människosmugglare och förfalskare samt under seglingssäsongen med roderfylleri, grova överhastigheter och kollisioner till havs.

Inom brottsutredningen samarbetar man internationellt och brottsutredarna har gjort husrannsakningar bland annat i Frankrike, Tyskland och Sverige. Brottsutredarna samarbetar nästan dagligen med Europol, efersom människosmugglingen och förfalskningarna ofa är kopplade till internationell brottslighet.

Text och bild: Mikko Peltola