Hoppa till innehåll

På land Gränsbevakningsväsendet och Tullen har nära samarbete vid Imatra gränskontrollstation

Samarbetet är fortfarande dagligt, trots att gränstrafiken i Imatra har lugnat ner sig.
6.9.2023 11.59
Tullens och Gränsbevakningväsendets personal kontrollerar en lastbil.

Samarbetet är fortfarande dagligt, trots att gränstrafiken i Imatra har lugnat ner sig. Utöver gemensamma arbets- och personalrum, syns det nära samarbetet även i form av dagliga lägesrapporter.

Dagligen går man tillsammans igenom förutsägbara särskilda situationer samt eventuella effektiverings- och kontrollinsatser. Exempel på konkret samarbete i vardagen är till exempel gemensamma utomhuskontroll av fordon, som även kan genomföras i gemensam kontrollhall i Imatra.

Trots att Gränsbevakningsväsendets och Tullens uppgifter och intressen betydligt har avskilts från varandra under årtionden, har samarbetet stor betydelse för att båda myndigheternas uppgifter ska lyckas.

Det nära samarbetet i Imatra syns i att man till exempel kan ge den andra tips om ett tvivelaktigt mål. Därtill utnyttjar Tullen ofta Gränsbevakningsväsendets yrkeskompetens och materiel i dokumentundersökning, och Gränsbevakningsväsendets kan däremot låna Tullens språkkunniga personal i situationer som kräver tolkning.

En av Gränsbevakningsväsendets, Polisens och Tullens synligaste samarbetsformer är den tunga trafikens kontrollinsatser.

I talspråk kan det hända att Tullen och Gränsbevakningsväsendet fortfarande blandas ihop, vilket beskriver dessa två myndigheternas långvariga samarbete och nära verksamhetsmiljö. Under de gångna årtiondena utförde man mer av varandras uppgifter i kors även i Imatra, men idag styrs verksamheten av tydlig ansvarsfördelning samt mer begränsad befogenhet.

I och med att Gränsbevakningsväsendets befogenheter växer är det bara sällan man träffar Polisen vid Imatra gränskontrollstation. Däremot är en av Gränsbevakningsväsendets, Polisens och Tullens synligaste samarbetsformer i Sydöstra Finland den tunga trafikens kontrollinsatser, som genomförs flera gånger om året. Därtill visar sig myndighetssamarbetet särskilt i form av gemensamma övningar och begäran om handräckning.

En central grund för samarbetet är både PTG-myndigheternas ömsesidiga tillit och medborgarnas förtroende för myndighetsverksamheten. Förtroendet bygger på varje myndighets starka yrkesetik och ansvarsfulla verksamhet.

Tullin ja Rajavartiolaitoksen työntekijät ovat rekan sisällä tekemässä tarkastusta.