Hoppa till innehåll

På land Veteranen på internationella kommenderingar siktar på att bli kontaktperson

Internationella uppgifter har alltid lockat Jesse Nyman. Han åkte på sin första Frontex-kommendering till Bulgarien 2016 och för närvarande är han på en två år lång kommendering i Spanien. Nyman drömmer om att arbeta som kontaktperson i framtiden.
14.1.2022 10.08
Jesse Nyman

Intresset för att arbeta utomlands fick Jesse Nyman att ta tillfället i akt för några år sedan när en ansökan till en Frontex-kommendering publicerades på Gränsbevakningsväsendets intranät. Utöver ansökan ingick även en telefonintervju i ansökningsprocessen.

Den sökande kan inte söka till ett visst land, utan de som klarat sig genom urvalsprocessen erbjuds en plats. Nyman fick ganska snart ett erbjudande: I december 2016 åkte han till Bulgarien vid gränsen till Turkiet.

Kommenderingen skedde under en tid då ett stort antal invandrare kom till Europa. Till Nymans arbetsuppgifter hörde datainsamling, det vill säga han intervjuade invandrare som kommit in i landet olagligt, och med hjälp av datan samlade man in informationen om situationen i utreselandet, gränsöverskridande brottslighet, människosmugglare och terrorism. 

Den första kommenderingen är alltid spännande och något som man kommer ihåg resten av livet. Det var dessutom särskilt spännande eftersom Nyman inte hade tidigare erfarenhet av liknande arbete: 

-    Mitt arbetspar var dock en erfaren brittisk tjänsteman som utbildade mig till uppgiften. Arbetet var inte lätt, men vi hade ett fantastiskt team på sex personer. Teamet bestod av fyra tjänstemän och två tolkar. En del av dem har blivit mina vänner för livet. 

För närvarande hör Nyman till kategori 2, det vill säga tjänstemän som skickats till Frontex från ett medlemsland, i Finlands stående styrka Han är på en två år lång kommendering i Malaga, Spanien. Objektet är ett av de ställena vid EU:s yttre gränser som har legat under hårt tryck på grund av den olagliga invandringen. Den största delen av dem som kommer till Malaga kommer från Nordafrika. 

Nyman gör även på Malaga datainsamling. Nyman understryker att intervjusituationerna inte är förhör utan att de grundar sig på frivillighet. I arbetet är det centralt att man har ett respektfullt sätt att fungera och en vilja att höra den andras berättelse. Nyman arbetar i civila kläder och har inga maktmedelsredskap. 

Av den insamlade informationen sammanställer han rapporter som används som stöd för Frontex riskanalys. 

Finländska tjänstemän har mycket att ge

Den finländska gränsbevakarutbildningen och tjänstemannaetiken ger en god grund för internationella uppgifter. Dessutom betonar Nyman betydelsen av arbetserfarenhet:

-    Det är viktigt att de som åker på kommenderingar redan har yrkesskicklighet och erfarenhet av praktiska arbeten. Det är inte meningen att en finländsk tjänsteman åker till ett främmande land för att lära sig arbetet, utan bägge parter ska ha något att ge varandra. 

Detta upplevde Nyman själv i praktiken när han arbetade i Estland på sin andra internationella kommendering:

-    I Estland erbjöd jag mina kunskaper om asiatiska resedokument, som jag hade fått mycket erfarenhet av när jag arbetade på tåget vid gränsövergångsstället i Vainikkala. Själv lärde jag mig mycket nytt av att arbeta med fordonsdokument, eftersom jag inte hade arbetat vid en terränggräns förr.

Internationella uppgifter är också en möjlighet att få uppleva en ny arbetsmiljö, där till exempel passagerarprofiler och dokument är annorlunda än vad man är van vid, och på så sätt kan man utvidga sitt eget kunnande, funderar Nyman. 

Finländska tjänstemän är välkomna tillskott i många operationer, eftersom det är känt att de har kompetens och man vet om den högklassiga utbildningen.

-    Det är belönande att se hur man som finländsk tjänsteman kan vara till nytta och vara viktig. Jag var i början av mina tjänstår när jag åkte till Estland, men man förväntade redan god yrkesskicklighet av mig och jag kunde vara till hjälp på många sätt.
   

Man klarar sig bäst i internationella uppgifter med en öppen och respektfull attityd

Oberoende av objektet erbjuder internationella uppgifter en möjlighet att arbeta i ett mångkulturellt team och lära sig om olika kulturer, religioner och språk. Man får också ofta vänner för livet runt om i världen.

-    Det lönar sig absolut att söka till internationella uppgifter om man är motiverad och öppen för nya erfarenheter. Eftersom de kulturella skillnaderna kan vara mycket stora måste man också kunna komma överens med olika slags människor och kunna möta situationer med respekt och sensitivitet.

Nyman har redan mycket internationell erfarenhet i bagaget och det är inte av en slump. Han har målmedvetet sökt sig till internationella uppgifter och fördjupat sin kompetens, eftersom han siktar på att bli kontaktperson.

 – Tack vare de internationella uppgifterna har jag knutit personliga kontakter även med högre myndigheter runt om i Europa, vilket är guldvärt med tanke på uppgiften som kontaktperson.