Hyppää sisältöön

Merellä Vastuu merellisestä ympäristöstä

Rajavartiolaitoksen merelliset tehtävät vaikuttavat myös Itämeren hyvinvointiin. Esimerkiksi valmius torjua merellisiä öljy- ja kemikaalionnettomuuksia on Rajan ydintehtäviä. Toisaalta omasta toiminnasta aiheutuvaa kuormitusta voidaan vähentää uudistamalla kalustoa ja kehittämällä teknisiä ratkaisuja.
9.9.2022 11.42
Kaksi merivartijaa seisoo kalliolla ja katsoo merelle. Aurinko on laskemassa. Kuvassa teksti vastuullinen raja.

Rajavartiolaitoksen valvontajärjestelmiä uudistetaan parhaillaan. Esimerkiksi merialueen teknisen valvontajärjestelmän uudistaminen mahdollistaa sen, että merellisiä yksiköitä voidaan käyttää tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti.

Modernimpi tekninen valvonta muun muassa vähentää tarvetta partioida merialueella meriliikenteen tunnistamiseksi. Lisäksi ajanmukainen sensorikalusto edellyttää nykyistä vähemmän huoltokäyntejä ulkosaariston sensorikohteilla, kun järjestelmien vikaherkkyys laskee ja luotettavuus kasvaa.

Uusien ulkovartiolaivojen hankinnassa ympäristöarvot ja kestävän kehityksen tavoitteet ovat korkea prioriteetti. Uusissa aluksissa on mahdollista käyttää kotimaista nesteytettyä biokaasua, mikä edelleen parantaa alusten päästötasetta ja tukee ulkomaalaisesta fossiilisesta polttoaineesta luopumista sekä kotimaisen kiertotalouden elinvoimaisuutta. Aluksiin suunniteltu hybridikoneisto vähentää alusten polttomoottoreiden käyttötunteja, mikä edelleen edesauttaa ympäristötavoitteiden saavuttamista.

Valkoinen laiva merellä. Mereen on levitetty öljyntorjuntapuomia. Taustalla sininen taivas ja saaristoa.

Merellisten ympäristövahinkojen torjunta on Rajan ydintehtäviä.

Itämerellä havaittujen öljypäästöjen määrä on laskenut koko 2000-luvun ajan erityisesti kattavan valvonnan sekä hallinnollisen öljypäästömaksujärjestelmän ja merenkulun ympäristösuojelulain vaikutuksesta.

Rajavartiolaitoksen valvontalentokoneiden lisäksi ympäristövahinkojen ja luvattomien aluspäästöjen valvonnassa hyödynnetään Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA) satelliittivalvontaa sekä Ruotsin ja Viron kanssa tehtävää lentovalvontayhteistyötä.

Rajavartiolaitos osallistuu aktiivisesti Itämeren ympäristövahinkojen torjuntayhteistyöhön ja kehittää kansallista ja kansainvälistä ympäristövahinkojen torjunnan osaamista. Lisäksi torjuntavalmiutta on lisätty sopimusvalmiusaluksilla, jotka sijaitsevat sellaisilla merialueilla, joilla Rajavartiolaitoksen tai Merivoimien alukset eivät säännöllisesti operoi.

Itämeren pohjassa on lukuisia hylkyjä, jotka voivat vuotaa öljyä. Rajavartiolaitos osallistuu ympäristölle vaaraa aiheuttavien riskihylkyjen kartoitukseen ja saneeraukseen operatiivisten ydintoimintojensa sallimissa puitteissa. Toimintaan käytetään sukeltajia sekä vedenalaisen toiminnan välineistöä, kuten ROV (Remote Operated Vehicle).

Lue myös:

Hybridiratkaisuja ja biopolttoainetta - hiilijalanjälkeä pienemmäksi kalustoratkaisuilla | Rajamedia

Metsästyksen ja kalastuksen valvonnalla torjutaan ympäristörikoksia | Rajamedia