Hyppää sisältöön

Merellä Hybridiratkaisuja ja biopolttoainetta – hiilijalanjälkeä pienemmäksi kalustoratkaisuilla

Rajavartiolaitos käyttää rajojen valvonnassa kalustoa, joka kuluttaa merkittävästi polttoainetta tehtävien ja olosuhteiden luonteesta johtuen. Logistiikan lisäksi kiinteistöjen energiankulutus ja hankinnat muodostavat huomattavan osuuden hiilijalanjäljestä. Jälkeä pienennetään vähäpäästöisellä kalustolla, suosimalla uusiutuvia polttoainevaihtoehtoja ja kiinteistöjen energiatehokkailla ratkaisuilla.
9.9.2022 11.40
Valkoinen vene kesällä merellä, vieressä öljyntorjuntapuomia. Kuvassa teksti vastuullinen raja ja kestävän kehityksen logo.

Kalustoratkaisuilla voidaan vaikuttaa paljon hiilijalanjäljen suuruuteen. Niin ajoneuvo- kuin aluskalustossa sekä ilma-aluksissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan vähäpäästöisiä polttoaineita ja uusi kalusto suunnitellaan alusta asti energiatehokkaaksi.

Esimerkiksi vuonna 2021 Rajavartiolaitos hankki yhteensä kahdeksan plug-in-hybridiautoa. Laskennallisesti näiden nyt hankittujen autojen hiilidioksidipäästöjä vähentävä vaikutus on noin 15 000 kg vuodessa. 

Lisäksi sähkö-ajoneuvojen käyttöä selvitetään ja laajennetaan sähköajoneuvojen latausmahdollisuuksia. 

Toistaiseksi Rajavartiolaitoksen ajoneuvokalustossa ei ole siirrytty biopolttoaineiden käyttöön kustannussyistä. 

Sen sijaan Rajavartiolaitoksen uusimmassa venekalustossa, kuten rannikkovene 20 -luokan veneissä on jo valmius käyttää kokonaan biopohjaista nestemäistä polttoainetta. 
Partiovene-luokan veneiden elinkaaripäivityksen jälkeen tämä mahdollisuus saadaan myös joko osaan tai kaikkiin partioveneisiin. Vanhimpaan käytössä olevaan aluskalustoon biopohjaiset polttoaineet eivät sovellu ilman merkittäviä teknisiä muutostöitä.

Turva-laiva satamassa.

Vartiolaiva Turvaa tankataan biokaasulla.

Ulkovartiolaiva Turva käyttää polttoaineena nesteytettyä maakaasua, LNG:tä. Aluksella on testattu myös kokonaan uusiutuvan biokaasun käyttöä hyvällä menestyksellä, eikä teknistä estettä pelkkään biokaasun käyttöön ole. Laskennallisesti paras panos-tuotossuhde saavutetaan seossuhteella 70 % biokaasua ja 30 % fossiilista maakaasua, jolloin hiilidioksidipäästöjen vähenemä on noin 50 %.

Uusien vartiolaivojen sekä kevyiden ilmatyynyalusten hankinnassa on huomioitu energiatehokkuus sekä käytettävien polttoaineiden ympäristöystävällisyys. Myös uusiutuvien polttoaineiden hyödyntämismahdollisuus on huomioitu. Kustannustehokas käyttösuhde tuottaa samalla mahdollisimman hyvät päästöarvot, jotka muutenkin on suunniteltu voimassa olevien määräysten mukaisiksi. 

Rajavartiolaitos uusii parhaillaan myös valvontalentokoneensa. Uusien koneiden nykyaikaisten sensorien avulla valvonnan tehokkuus kasvaa. Lisäksi paremman suorituskyvyn myötä valvonta voidaan ulottaa kauemmas nykyistä lyhyemmällä lentoajalla. Ilma-alusten valinnassa pyritään huomioimaan voimalaitteiden mahdollisuus hyödyntää uusiutuvaa lentopolttoainetta.

Kaluston uusimisessa annetaan painoarvoa myös työergonomialle. Laivat ja veneet sekä ilma-alukset voivat olla niissä työskenteleville ihmisille meluisia ja epäergonomisia työympäristöjä, millä on haitallinen vaikutus tehokkuuteen, jaksamiseen ja terveyteen. Pinta-alusten valinnassa kiinnitetään huomiota muun muassa koneiden meluun, tärinään ja lämpötilaan, jotta työympäristöt tukisivat hyvää työterveyttä. 

Lue myös:

Vastuu merellisestä ympäristöstä | Rajamedia

Metsästyksen ja kalastuksen valvonnalla torjutaan ympäristörikoksia | Rajamedia