Hoppa till innehåll

Till havs Ansvar för den marina miljön

Gränsbevakningsväsendets uppgifter till havs påverkar också Östersjöns välbefinnande. Till exempel hör beredskap att bekämpa olje- och kemikalieolyckor till havs till Gränsbevakningsväsendets kärnuppgifter. Å andra sidan kan belastningen från den egna verksamheten minskas genom att förnya materielen och utveckla de tekniska lösningarna.
9.9.2022 11.42
Två sjöbevakare står på klippan och tittar på havet. Bilden har en text Gränsbevakningsväsendet bär sitt ansvar.

Gränsbevakningsväsendets övervakningssystem förnyas för närvarande. Till exempel genom att förnya det tekniska övervakningssystemet för havsområdet kan marina enheter användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Den modernare tekniska övervakningen minskar bland annat behovet av att patrullera i havsområdet för att övervaka sjötrafiken. Dessutom kräver den moderna sensorutrustningen färre servicebesök i den yttre skärgården i och med att systemens felkänslighet minskar och tillförlitligheten ökar.

Vid upphandling av nya bevakningsfartyg är miljövärden och målen för hållbar utveckling en hög prioritet. På de nya fartygen kan inhemsk flytande biogas användas, vilket ytterligare förbättrar fartygens utsläppsbalans och stöder slopandet av utländska fossila bränslen samt den inhemska cirkulära ekonomins livskraft. Hybridmaskineriet som planerats för fartygen minskar drifttimmarna för fartygens förbränningsmotorer, vilket ytterligare bidrar till att miljömålen kan nås.

En vit båt på havet. Det finns oljebekämpningsutrustning på vatten.

Gränsbevakningsväsendet deltar aktivt i samarbetet för att bekämpa miljöskador i Östersjön.

Mängden observerade oljeutsläpp i Östersjön har minskat under hela 2000-talet särskilt till följd av den omfattande övervakningen samt det administrativa systemet för oljeutsläppsavgifter och miljöskyddslagen för sjöfarten. För att övervaka miljöskador och olovliga fartygsutsläpp utnyttjas utöver Gränsbevakningsväsendets bevakningsflygplan även Europeiska sjösäkerhetsbyråns (EMSA) satellitövervakning och flygövervakningssamarbetet med Sverige och Estland.

Gränsbevakningsväsendet deltar aktivt i samarbetet för att bekämpa miljöskador i Östersjön och utvecklar den nationella och internationella kompetensen för bekämpning av miljöskador. Dessutom har bekämpningsberedskapen ökats med avtalsberedskapsfartyg som är belägna på sådana havsområden där Gränsbevakningsväsendets eller Marinens fartyg inte regelbundet opererar.

På Östersjöns botten finns många vrak som kan läcka olja. Gränsbevakningsväsendet deltar i kartläggningen och saneringen av riskvrak som medför fara för miljön inom ramen för sin operativa kärnverksamhet. I verksamheten används dykare samt utrustning för undervattensverksamhet, till exempel ROV (Remote Operated Vehicle).

Läs även

Hybridlösningar och biobränsle – mindre koldioxidavtryck med materiellösningar | Rajamedia

Genom övervakning av jakt och fiske bekämpas miljöbrott | Rajamedia