Hyppää sisältöön

Maalla Metsästyksen ja kalastuksen valvonnalla torjutaan ympäristörikoksia

Rajavartiolaitoksen liikkuvat partiot valvovat metsästystä ja kalastusta osana maarajalla sekä merialueella suoritettavaa rajojen valvontaa. Metsästyksen ja kalastuksen osalta Rajavartiolaitoksen tutkimat rikostapaukset ovat sen omassa valvontatoiminnassaan paljastamia rikoksia.
9.9.2022 11.41
Rajavartija kävelee raja-aukolla koiran kanssa kesällä. Kuvassa teksti vastuullinen raja ja kestävän kehityksen logo.

Rajavartiolaitoksen liikkuvat partiot valvovat metsästystä ja kalastusta osana maarajalla sekä merialueella suoritettavaa rajojen valvontaa. Vuoden 2021 aikana Rajavartiolaitos teki 3 853 (3 285/2020) metsästyslain säännöksiin liittyvää tarkastusta ja 2 096 kalastuslain säännöksiin liittyvää tarkastusta (2 404/2020). 

Etenkin pohjoisella itärajalla Rajavartiolaitos paljastaa valvontansa yhteydessä epäiltyjä törkeitä metsästysrikoksia. Yleinen törkeän metsästysrikoksen tekotapa on suurpetojen metsästäminen kiellettyä ravintohoukutinta apuna käyttäen. Yleensä ravintohoukutin on haaska, jossa käytetään kuolleen kotieläimen ruhoa. Tällainen haaska pilaa usein ympäristöä ja myös vesistöä. Näissä tilanteissa metsästysrikokseen liittyy samalla myös ympäristörikos. 

Vesilintujen metsästyksessä lyijyhaulien käyttö on kielletty lyijyn myrkyllisyyden vuoksi. Vesilinnustukseen liittyvällä metsästyksen valvonnalla on osaltaan kyetty tehostamaan myös vedenalaisen ympäristön suojelua. Aina rikokseen syyllistynyttä ei pystytä selvittämään.

Viranomaisten suorittama näkyvä valvonta osaltaan ennalta ehkäisee rikoksia ja paljastaminen keskeyttää jo alkaneen rikollisen teon. Valvonta edesauttaa viranomaisten tavoitteita rikosten ennalta ehkäisemisestä ja ympäristövahinkojen torjumisesta.

Rajavartija ja kaksi metsästäjää seisovat auton takana. Takaluukku on auki ja metsästäjillä on aseet käsissään. Taustalla näkyy syksyinen metsä.

Rajavartiolaitoksen liikkuvat partiot valvovat metsästystä.

Euroopan unionin valvonta-asetus yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamiseksi edellyttää, että kaikkien jäsenvaltioiden on ylläpidettävä kalastuksenseurantakeskuksia, joiden tehtävänä on ammattikalastustoiminnan ja pyyntiponnistuksen seuranta. Rajavartiolaitos hoitaa myös neuvoston valvonta-asetuksessa tarkoitetun kalastuksenseurantakeskuksen tehtävät. Rajavartiolaitos tutkii myös sen valvottavaksi säädettyjen muiden säännösten noudattamatta jättämiset.

Metsästyksen ja kalastuksen osalta Rajavartiolaitoksen tutkimat rikostapaukset ovat sen omassa valvontatoiminnassaan paljastamia rikoksia. 

Vuonna 2021 Rajavartiolaitos aloitti esitutkinnan 80 luonnonvararikoksen (123/2020) osalta.

Alueellisesti näistä rikoksista valtaosa (51) oli merialueella ja rannikolla toimivien merivartiostojen tutkimia tapauksia. Merialueella tapauksista valtaosa oli kalastusrikoksia. Lisäksi 29 esitutkintaa aloitettiin pohjoisella itärajalla toimivien rajavartiostojen toimesta. Tällä alueella rikostutkinnat painottuvat metsästysrikoksiin. 

Lue myös:

Hybridiratkaisuja ja biopolttoainetta - hiilijalanjälkeä pienemmäksi kalustoratkaisuilla | Rajamedia

Vastuu merellisestä ympäristöstä | Rajamedia