Hyppää sisältöön

Merellä Rikostorjuntayksikkö tutkii veteen päästettyjä haitallisia aineita

Länsi-Suomen merivartioston rikostorjuntayksikön tehtävänä on esitutkintavastuulle säädettyjen rikosten estäminen, paljastaminen ja selvittäminen (rikostorjunta). Yksikkö vastaa valtakunnallisesti hallinnollisten öljynpäästömaksujen tutkinnasta ja päätösten valmistelusta sekä huolehtii täytäntöönpanoon liittyvistä asioista, niin merialueella kuin sisävesilläkin.
28.12.2023 15.19
Kaksi merivartijaa seisovat vartiolaivan edessä. Toinen pitää käsissään lennokin ohjainta.

Hallinnollinen öljynpäästömaksu voidaan määrätä alukselle, joka rikkoo Merenkulun ympäristösuojelulain (MYSL) määräyksiä. Vuonna 2022 määrättiin 5 kpl hallinnollista öljynpäästömaksua, 2023 määrä on 1 kpl.

Saaristossa yleisin ilmiö on, että rantaan hylätty alus vuotaa öljyä mereen, mikä aiheuttaa sekä veden että maaperän pilaantumista.

Öljypäästöjen määrän voidaankin todeta olevan kohtuullisen alhainen verrattuna menneisiin aikoihin: valvonnan ja lainsäädännön ennaltaehkäisevä vaikutus on saavutettu.

Saaristossa yleisin ilmiö on, että rantaan hylätty alus vuotaa öljyä mereen, mikä aiheuttaa sekä veden että maaperän pilaantumista. Usein näissä tapauksissa hylätyn aluksen omistussuhteet ovat hankalia selvittää, jolloin rikosvastuuseen saattaminen ei aina onnistu. Tässäkin asiassa on otettu aimo harppaus eteenpäin, kiitos viranomaisyhteistyön sekä yleisen mielipiteen, joka ei enää ympäristön pilaamista suvaitse.

Tankinpesu voi aiheuttaa haittaa tai vaaraa ympäristölle

Merenkulun ympäristönsuojelulaki käsittää paljon muutakin kuin öljypäästöihin liittyviä määräyksiä, esimerkkinä mainittakoon kiinteän jätteen veteen poistamiskielto.

Tänä päivänä yleisin merkittävä päästö, jonka merivartiosto havaitsee, liittyy aluksista aiheutuvien haitallisten nestemäisten aineiden päästöihin ja niiden tutkintaan. Näitä nestemäisiä aineita ovat erilaiset kemikaalit, esimerkiksi mäntyöljy ja mäntypiki. Aineet päätyvät usein mereen tankkien pesun seurauksena, joka sinänsä on sallittu toimenpide. Väärin suoritettuna tankinpesu voi aiheuttaa haittaa tai vaaraa ympäristölle, ja näissä tapauksissa käynnistetään rikostutkinta.

Mäntyöljyä veden pinnassa.

Mäntyöljyä ja mäntypikeä meressä.

Tulevaisuudessa Merenkulun ympäristönsuojelulain päästökieltoon tulee entistä laajemmin sisältymään erilaisia luonnolle haitallisia aineita. Esimerkiksi rikkipesurien pesuvesiä ei todennäköisesti tulevaisuudessa saa mereen päästää.

Ympäristötietoisuus, erilaiset hankkeet sekä lainsäädäntö tulevat ohjaamaan merenkulun toimijoita ottamaan herkän meriympäristön huomioon toiminnassaan entistä vastuullisemmin.

Lue lisää:

Rikostorjunta mukautuu toimintaympäristön mukaan | Rajamedia

Nykyaikaista valvontatekniikkaa Itämeren ja Saaristomeren taivaalla | Rajamedia