Hoppa till innehåll

Till havs Brottsbekämpningsenheten undersöker skadliga ämnen som släpps ut i vattnet

Brottsbekämpningsenheten vid Västra Finlands sjöbevakningssektion har till uppgift att förhindra, uppdaga och undersöka de brott (brottsbekämpning) för vilka förundersökningsansvaret enligt lag hör till dem. Enheten ansvarar nationellt om undersökningen av administrativa oljeutsläppsavgifter och beredning av beslut samt sköter sakerna gällande genomförande, såväl på havet som på insjöar.
28.12.2023 15.19
Två sjöbevakare stannar framför ett bevakningsfartyg.

Ett fartyg kan påföras en administrativ oljeutsläppsavgift, om den bryter mot bestämmelserna i miljöskyddslagen för sjöfarten. År 2022 påfördes 5 st. administrativa oljeutsläppsavgifter, år 2023 är mängden 1 st.

I skärgården är den allmännaste företeelsen att ett fartyg som förkastats vid stranden läcker olja till havet.

Oljeutsläppens mängd kan konstateras vara rimligt liten jämfört med gångna tider - man har nått den förebyggande effekten av övervakning och lagstiftning.

I skärgården är den allmännaste företeelsen att ett fartyg som förkastats vid stranden läcker olja till havet, och orsakar förorening av både vatten och jordmån. Ofta är det svårt i sådana fall att lista ut vem som ägt det övergivna fartyget, och då kan man inte alltid reda ut straffrättsliga ansvaret. Också i detta har man tagit ett stort kliv framåt, tack vare myndighetssamarbetet samt den allmänna åsikten, som inte längre tolererar miljöförstöring.

Miljöskyddslagen för sjöfarten omfattar också mycket annat än bestämmelser om oljeutsläpp, till exempel förbudet mot utsläpp av fast avfall till vattnet.

Nuförtiden är de allmännaste märkvärdiga utsläpp, som sjöbevakningen upptäcker, gällande skadliga vätskeformiga ämnen som släpps ut ur fartyg, och deras utredning. Sådana vätskor är olika kemikalier, till exempel tallolja och tallbeck. Ämnena hamnar ofta i havet när tankarna tvättas, vilket i och för sig är en tillåten åtgärd. Om man tvättar en tank på fel sätt kan det orsaka skada eller fara mot miljön, och i dessa fall startas brottsundersökningen.

Tallolja i havet.

Tallolja och tallbeck i havet

I framtiden: Avfallsförbudet i miljöskyddslagen för sjöfarten kommer att mer vidsträckt innehålla olika ämnen som är skadliga för miljön, t.ex. det kommer troligen inte längre vara tillåtet att släppa ut tvättvatten från svavelskrubber till havet. Miljömedvetenhet, olika projekt samt lagstiftning kommer att styra sjöfartens aktörer att beakta den sköra havsmiljön i deras verksamhet ännu mer ansvarsfullt.