Hyppää sisältöön

Merellä Rajojen valvontaa Kreikan rannikkoalueella

Vanhempi merivartija Filip Wiberg kertoo kokemuksistaan kansainvälisissä tehtävissä.
20.9.2023 13.52
Rajavartija seisoo hopeanvärisen auton vieressä.

Kuka olet ja millainen urasi Rajavartiolaitoksessa oli ennen ulkomaankomennusta?

Hei! Nimeni on Filip Wiberg. Olen vanhempi merivartija ja työskentelen sataman rajatarkastusyksikössä Helsingissä. Aloitin urani Rajavartiolaitoksessa vuonna 2014 Helsingin rajatarkastusosastolla, eli arkikielellä Helsinki–Vantaan lentoasemalla. Oman kiinnostukseni pohjalta hakeuduin pian sataman yksikköön, ja sain määräaikaisen viran vuonna 2015. Palasin Helsinki–Vantaan lentoasemalle vielä hetkeksi, minkä jälkeen sain vuonna 2016 satamasta vakituisen viran, ja siellä olen ollut siitä asti.

Vuosina 2018 ja 2019 olin lyhyemmillä Frontex-komennuksilla, ensin Kreikassa ja sitten Puolassa. 

Missä olet komennuksella?

Olen sijoitettuna Kreikan Kos-saarelle, joka sijaitsee Egeanmeren saaristossa. Työtehtäviini kuuluu rajavalvonta rannikkoalueella.

Miksi päätit hakea kansainvälisiin tehtäviin?

Olen pitkään ollut kiinnostunut kansainvälisten areenojen mukanaan tuomista tehtävistä ja haasteista. Mahdollisuus työskennellä pidempään ulkomailla tuntui luonnolliselta jatkolta lyhyemmille Frontex-komennuksille. Kansanväliset tehtävät ovat myös erinomainen mahdollisuus saada arkeen vaihtelua ja uusia kokemuksia. Mielestäni on myös virkistävää saada työskennellä ympäristössä, jossa työkieli on englanti.

Millainen hakuprosessi oli?

Hakuprosessi oli pääosin englanninkielinen ja jaettu kahteen vaiheeseen. Ensin Rajavartiolaitos käsittelee hakemuksen ja tekee alustavan päätöksen ehdokkaista. Tämän jälkeen hakemuksen käsittelee vielä Frontex, joka tekee lopullisen paikkapäätöksen Rajavartiolaitoksen valitsemien ja tarjoamien ehdokkaiden perusteella.

Rantamaisema. Kuva etualalla rajavartiolaitoksen liivi roikkuu auton ovesta.

Filipin komennuspaikka sijaitsee Kreikan Kos-saarella Egeanmeren saaristossa.

Miten työskentely ulkomailla eroaa Suomessa työskentelystä?

Ulkomailla työskentely voi poiketa dramaattisesti siitä, mihin on Suomessa tottunut. Paljon riippuu maasta, jossa on palveluksessa, sekä sen mukanaan tuomista kulttuurisista ja yhteiskunnallisista eroista. Suurin ero kaikkialla on, että työkieli on englanti, jossa jokaisella on oma tasonsa. Suomelle tyypillinen, hyvin jäsennelty normeihin ja esim. pysyväisasiakirjoihin perustuva työ ei myöskään välttämättä ole muissa maissa vallitseva toimintatapa. Työkulttuuri voi olla hyvin erilainen. Nopeasti oppii, että täytyy olla kärsivällinen ja sopeutumiskykyinen. On myös tärkeää kyetä yhteistyöhön eri maista ja eri viranomaistaustoista tulevien kollegojen kanssa.

Minkä olet kokenut haastavaksi/palkitsevaksi tehtävän aikana?

Välillä on ollut haastavaa saada yhteistyö paikallisten eri viranomaisten kanssa sujumaan jouhevasti. Kaikilla on omat näkemyksensä siitä, miten työ tulisi tehdä, ja kaikilla on erilaiset taustat ja eri peruskoulutus, jonka taso vaihtelee. Tämä aiheuttaa joskus kitkaa päivittäisessä työssä, mikä voi turhauttaa.

Toisaalta on ollut palkitsevaa työskennellä ympäristössä ja tehtävissä, jotka poikkeavat huomattavasti siitä, mitä tavallisesti tekee kotimaassa. Se mahdollistaa omien ammattivalmiuksien kehittämisen. Tiivis yhteistyö muista Euroopan maista tulevien kollegojen kanssa on myös hyvin antoisaa. Se auttaa ymmärtämään, miten työt hoidetaan muissa maissa, ja voi saada uusia näkökulmia sellaisiin asioihin, jotka eivät välttämättä Suomessa ole samalla tavoin ajankohtaisia.

Millaista lisäarvoa komennus on tuonut urallesi?

Tehtävät ja kokemukset ovat parantaneet työskentelyvalmiuksiani tavalla, joka ei olisi mahdollista kotona Suomessa. Olen myös tutustunut muista maista kotoisin oleviin rajavartioihin ja poliiseihin, joista on tullut erittäin hyviä ystäviä. Nämä kontaktit voivat tulevaisuudessa helpottaa maiden välistä yhteistyötä. Se, että henkilökohtaisesti saa kokea ja nähdä muiden maiden rajaturvallisuustilanteen, luo myös solidaarisuutta eurooppalaisella tasolla, mikä on tärkeää yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi tulevaisuudessa.

Kenelle suosittelisit kansainvälisiä tehtäviä? Miksi kannattaa hakea?

Suosittelen kansainvälisiä tehtäviä kaikille, jotka ovat edes vähän kiinnostuneita. Se on silmiä avaava kokemus, joka antaa näkökulmaa. Kansainväliset tehtävät kehittävät työskentelyvalmiuksia ja voivat tuoda uusia elinikäisiä ystäviä. Kannustan kaikkia asiaa miettineitä hakemaan rohkeasti!

Taskussa kannattanee olla parin vuoden työkokemus Suomesta, ennen kuin suuntaa kansainvälisiin tehtäviin. Tehtävät vaativat usein sopeutumiskykyä ja erittäin itsenäistä työskentelyä/organisointia, jolloin hyvästä pohjasta on apua.

Rajavartija kiikaroi tieltä merelle. Vieressä hopeanvärinen auto.

Kansainväliset tehtävät tarjoavat uusia näkökulmia omaan työhön.

Lue lisää:

Konkarin kokemuksia Frontex-komennuksilta | Rajamedia

Yhdyshenkilöt kouluttavat lentoyhtiöitä laittoman maahantulon ehkäisemiseksi | Rajamedia