Hoppa till innehåll

Till havs Gränsövervakning i den grekiska skärgården

Filip Wiberg berättar om sina upplevelser av internationella kommanderingar.
20.9.2023 13.52
En gränsbevakare står bredvid en silverfärgad bil.

Vem är du och hurdan har din karriär varit vid Gränsbevakningsväsendet innan kommenderingen utomlands?

Hej! Jag heter Filip Wiberg och är en äldre sjöbevakare som jobbar vid hamnens gränskontrollenhet i Helsingfors. Jag inledde min karriär inom Gränsbevakningsväsendet vid Helsingfors gränskontrollavdelning år 2014, som i vardagsspråk betyder Helsingfors-Vanda flygplats. Jag sökte mig fort av eget intresse till hamnens enhet och fick en tillfällig tjänst år 2015. Efter en kort period tillbaka till Helsingfors-Vanda flygplats så fick jag fast anställning vid hamnen år 2016, där jag har varit sedan dess.

Åren 2018 och 2019 var jag på kortare Frontex uppdrag, först i Grekland och sedan i Polen.  

Var är du på kommendering?

Jag är placerad i Grekland på ön Kos, som ligger i skärgården i Egeiska havet, och till mina arbetsuppgifter hör gränsövervakning i kustområdet.

Varför bestämde du dig att söka internationella uppdrag?

Jag har länge varit intresserad av uppgifterna och utmaningarna som internationella arenor medför, och möjligheten att arbeta en längre period utomlands kändes som ett naturligt nästa steg efter kortare Frontex uppdrag. Internationella uppdrag är också en utmärkt möjlighet att få variation och nya upplevelser i vardagen. Dessutom tycker jag att det är uppfriskande att få arbete i en miljö där arbetsspråket är engelska.

Hurdan var ansökningsprocessen?

Ansökningsprocessen går till största delen på engelska och var indelad i två faser. Först behandlas ansökan av Gränsbevakningsväsendet och ett preliminärt beslut om kandidaterna fattas. Därefter behandlas ansökan ännu av Frontex som gör det slutliga beslutet om platserna, baserat på kandidaterna som Gränsbevakningsväsendet valt och ställt till förfogande.

Hur skiljer sig arbetet utomlands från arbetet i Finland?

Arbetet utomlands kan skilja sig drastiskt från det som man är vad vid i Finland. Mycket beror på landet som man tjänstgör i och de kulturella samt samhälleliga skillnaderna som det medför. Största skillnaden som gäller överallt är att arbetsspråket är engelska, där alla har sin egen nivå. Det välstrukturerade arbetet som är vanligt i Finland, baserat på normer och t.ex. bestående dokument, är inte heller något som nödvändigtvis gäller i andra länder. Arbetskulturen kan vara mycket olika. Man lär sig fort att man måste ha tålamod och anpassningsförmåga. Det är också viktigt att man kan samarbeta med kollegor från olika länder med olika bakgrund vad gäller myndighetsarbete.

Filip är placerad i Grekland på ön Kos, som ligger i skärgården i Egeiska havet.

Vad har du upplevt som utmanande/belönande under uppdraget? 

Det har ibland varit utmanade att få samarbetet med de olika lokala myndigheterna att löpa smidigt. Alla har sina egna visioner om hur arbetet skall genomföras och alla kommer från olika bakgrunder med olika grundutbildningar, där nivåerna varierar. Det leder ibland till friktion i det dagliga arbetet som kan kännas frustrerande.

Det har däremot varit belönande att arbeta i en miljö, och med uppgifter, som skiljer sig drastiskt från det som man vanligtvis gör i hemlandet. Det möjliggör utvecklandet av de egna professionella färdigheterna. Nära samarbete med kollegor från andra europeiska länder är också mycket givande. Det ger en inblick i hur arbetet sköts i andra länder och man kan få nya perspektiv på saker som inte nödvändigtvis är aktuella i Finland på samma sätt.

Hurdant mervärde har kommendering gett för din karriär?

Uppgifterna och erfarenheterna har förbättrat mina arbetsfärdigheter på ett sätt som inte skulle vara möjligt hemma i Finland. Jag är också lärt känna gränsbevakare och poliser från andra länder som har blivit mycket goda vänner. Dessa kontakter kan underlätta samarbetet länderna emellan i framtiden. Att personligen uppleva och se gränssäkerhetsläget i andra länder bidrar också till en känsla av solidaritet på en europeisk nivå, som är viktigt för att gemensamma mål skall kunna uppnås i framtiden.

Åt vem skulle du rekommendera internationella uppdrag? Varför lönar det sig att söka?

Jag rekommenderar internationella uppdrag åt alla som är ens lite intresserade. Det är en ögonöppnande upplevelse som ger perspektiv. Det utvecklar arbetsfärdigheterna och kan ge nya vänner för livet. Jag uppmanar alla som funderat på saken att modigt ansöka!

Det lönar sig kanske att ha ett par år av arbetserfarenhet från Finland i bakfickan innan man ger sig iväg på internationella uppdrag. Uppdragen kräver ofta anpassningsförmåga och mycket självständigt arbete/organiserande och då hjälper det om man har en bra grund att stå på.

En gränsbevakare står bredvid en silverfärgad bil.

Internationella uppdrag ger ett nytt perspektiv på arbetet i Finland.

 

Läs mer:

Internationella kommenderingar det bästa jag har kunnat söka till hos Gränsbevakningsväsendet | Rajamedia

Kontaktpersoner utbildar flygbolagen för att förebygga olaglig inresa | Rajamedia