Hyppää sisältöön

Merellä Rajavartiolaitoksen sukellustoiminta on tärkeä osa viranomaisten resurssiverkkoa

Rajavartiolaitoksen monipuolisesta sukelluskalustosta ja -osaamisesta on hyötyä monille viranomaisille. Muiden viranomaisten toimeksiannot ovat myös tärkeässä roolissa Rajavartiolaitoksen sukellustoiminnan ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Yhteistyö on arvokasta kaikille.
30.8.2023 9.09
Sukeltaja hitsaa veden alla.

Rajavartiolaitoksen ja erityisesti merivartioston päätehtävät meripelastus ja ympäristövahinkojen torjunta edellyttävät, että Rajavartiolaitoksen sukellustoiminnan suorituskyvyt ovat varsin monipuoliset, jotta niillä pystytään vastaamaan hyvin moninaisiin tehtäviin Itämeren vaihtelevissa olosuhteissa.

Rajan monipuolinen sukelluskalusto sekä erityisesti etsintäkalusto erilaisin teknisin apuvälinein on sellaista, jolla voidaan suorittaa tehtäviä muidenkin viranomaisten pyynnöstä. Eniten tehtäviä suoritetaan Poliisille, Suomen ympäristökeskukselle, Museovirastolle, Tullille ja Onnettomuustutkintakeskukselle. Samalla kun sukeltajat suorittavat muiden toimijoiden tehtäviä, paranee heidän ammattitaitonsa myös Rajavartiolaitoksen vedenalaisten tehtävien suorittamiseen. Ammattitaito kehittyy ja pysyy parhaiten yllä tekemällä.

Rajavartiolaitoksen sukellustoiminnan suorituskyvyt ovat varsin monipuoliset.

Rajavartiolaitoksen sukeltajat harjoittelevat ja suorittavat tehtäviä yhdessä muiden viranomaisten, kuten pelastuslaitosten ja Puolustusvoimien kanssa. Näissä harjoituksissa päästään näkemään muiden suorituskykyjä ja vaihtamaan kuulumisia. Yhteistyötä tehdään myös kansainvälisesti esimerkiksi Itämeren muiden rantavaltioiden kanssa.

Suomalainen viranomaisyhteistyö on kaikkia osapuolia hyödyttävää ja maailmalla harvinainen ilmiö. Kun yhteistyötä tehdään, eri alojen tekijät tulevat tutuiksi toistensa kanssa. Tämä takaa sen, että yhteistyö toimii myös silloin, kun merellä sattuneen suuronnettomuuden takia monet viranomaiset kokoontuvat yhdessä pelastustöihin.

Lue lisää:

Millaista on työ sukeltajana Rajalla? | Rajamedia

Sukeltajana merivartiostossa | Rajamedia