Hoppa till innehåll

Till havs Gränsbevakningsväsendets dykverksamhet är en viktig del av myndigheternas resursnät

Många myndigheter drar nytta av Gränsbevakningsväsendets mångsidiga dykutrustning och -kunskaper. Uppdrag från andra myndigheter spelar också en viktig roll för upprätthållandet och utvecklingen av Gränsbevakningsväsendets dykverksamhet. Samarbetet är viktigt för alla.
30.8.2023 9.09
En dykare under vatten.

Gränsbevakningsväsendets och särskilt sjöbevakningens huvuduppgifter, sjöräddningen och förebyggandet av miljöskador, kräver att Gränsbevakningsväsendets dykförmåga är mycket mångsidig för att man ska kunna svara på ett brett spektrum av uppgifter i de varierande förhållandena i Östersjön.

Gränsbevakningsväsendets mångsidiga dykutrustning, och i synnerhet dess spaningsutrustning med olika tekniska hjälpmedel, är den typ av utrustning som kan utföra uppdrag på begäran av andra myndigheter. De flesta uppdrag utförs för Polisen, Finlands miljöcentral, Museiverket, Tullen och Olycksutredningscentralen. När dykare utför uppdrag för andra aktörer förbättras deras yrkesskicklighet också för Gränsbevakningsväsendets undervattensuppgifter. Yrkesskickligheten utvecklas och upprätthålls bäst genom att göra.

Gränsbevakningsväsendets dykare övar och utför uppgifter tillsammans med andra myndigheter, såsom med räddningsverken och Försvarsmakten. I dessa övningar får man chans att se hur andra presterar och utbyta nyheter med varandra. Det finns också internationellt samarbete, till exempel med andra kuststaterna vid Östersjön.

Det finländska samarbetet mellan myndigheterna är till nytta för alla parter och en sällsynt företeelse i världen. Genom samarbetet blir aktörer inom olika områden bekanta med varandra. Detta säkerställer att samarbetet också fungerar när en storolycka till sjöss samlar flera myndigheter till räddningsarbetet.

Läs mer:

Som dykare vid sjöbevakningssektionen | Rajamedia