Hoppa till innehåll

På land Genom övervakning av jakt och fiske bekämpas miljöbrott

Gränsbevakningsväsendets rörliga patruller övervakar jakt och fiske som en del av gränsövervakningen vid landgränsen och i havsområdet. När det gäller jakt och fiske är de brottsfall som Gränsbevakningsväsendet undersöker sådana som Gränsbevakningsväsendet avslöjat i sin egen tillsynsverksamhet.
9.9.2022 11.41
En gränsbevakare går i skogen med en hund på sommaren. Bilden har en text Gränsbevakningsväsendet bär sitt ansvar.

Gränsbevakningsväsendets rörliga patruller övervakar jakt och fiske som en del av gränsövervakningen vid landgränsen och i havsområdet. Under 2021 utförde Gränsbevakningsväsendet 3 853 (3 285/2020) granskningar i anslutning till bestämmelserna i jaktlagen och 2 096 granskningar i anslutning till bestämmelserna i lagen om fiske (2 404/2020). 

Särskilt vid östgränsen i norr avslöjar Gränsbevakningsväsendet grova jaktbrott som misstänks i samband med övervakningen. Ett allmänt sätt att begå ett grovt jaktbrott är att jaga stora rovdjur genom att i strid med bestämmelserna använda föda som lockbete. I allmänhet är lockbetet ett kadaver och vanligen används husdjurskadaver. Ett sådant kadaver förstör ofta miljön och även vattendragen. I dessa situationer är jaktbrottet samtidigt ett miljöbrott. 

Vid jakt på sjöfåglar är det förbjudet att använda blyhagel på grund av att bly är giftigt. Genom att övervaka sjöfågeljakten har man också kunnat effektivera skyddet av undervattensmiljön. Det går inte alltid att reda ut vem som gjort sig skyldig till brott. Myndigheternas synliga övervakning förebygger brott och övervakningen avbryter den kriminella gärning som redan inletts. Övervakningen främjar myndigheternas mål att förebygga brott och bekämpa miljöskador.

En gränsbevakare och två jägare står framför en bil i skogen.

Europeiska unionens kontrollförordning för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs förutsätter att alla medlemsstater har övervakningscentrum för fiske vars uppgift är att övervaka yrkesfisket och fiskeansträngningen. Gränsbevakningsväsendet sköter också uppgifterna för det övervakningscentrum för fiske som avses i rådets kontrollförordning. Gränsbevakningsväsendet undersöker också eventuella försummelser av andra bestämmelser som Gränsbevakningsväsendet är skyldigt att övervaka.

När det gäller jakt och fiske är de brottsfall som Gränsbevakningsväsendet undersöker sådana som Gränsbevakningsväsendet avslöjat i sin egen tillsynsverksamhet. År 2021 inledde Gränsbevakningsväsendet en förundersökning av 80 naturresursbrott (123/2020).

Regionalt var merparten av dessa (51) fall som undersökts av sjöbevakningssektionerna i havsområdet och längs kusten. Största delen av fallen i havsområdet var fiskebrott.

Dessutom inleddes 29 förundersökningar av gränsbevakningssektionerna vid östgränsen i norr. I detta område handlar de flesta brottsutredningar om jaktbrott.

Läs även

Ansvar för den marina miljön | Rajamedia

Hybridlösningar och biobränsle – mindre koldioxidavtryck med materiellösningar | Rajamedia