Hyppää sisältöön

Merellä Konealan henkilöstö pitää vartiolaivat teknisesti kunnossa

Vartiolaivat on varusteltu monin eri koneteknisin laittein, jotka itsessään vaativat ammattitaitoa niiden käsittelyyn ja ylläpitoon. Mikäli laivat eivät ole teknisesti kunnossa, eivät myöskään tehtävät toteudu. Koneteknisten laitteiden käytöstä ja ylläpidosta laivan päällä vastaa pääasiassa laivojen konealan henkilöstö, puhekielessä ns. konepuoli.
23.1.2023 12.02
Kaksi henkilöä ovat laivan konehuoneessa ja korjaavat konetta.

Rajavartiolaitoksella on käytössään kolme vartiolaivaa, jotka tuottavat kansalaisille turvallisuuspalveluita molemmissa merivartiostoissa.

Vartiolaivat ovat operatiivisia yksiköitä, jotka täydentävät mm. merivartioasemien verkostoa, tuottavat rajatilannekuvaa ja ovat valmiudessa laivaluokan onnettomuuksien varalle. Vartiolaivat ovat varusteltu näitä turvallisuuspalveluja varten monin eri koneteknisin laittein, jotka itsessään vaativat ammattitaitoa niiden käsittelyyn ja ylläpitoon. Mikäli laivat eivät ole teknisesti kunnossa, eivät myöskään tehtävät toteudu. Koneteknisten laitteiden käytöstä ja ylläpidosta laivan päällä vastaa pääasiassa laivojen konealan henkilöstö, puhekielessä ns. konepuoli.

Vartiolaivojen tekniikka koostuu perinteisten laivojen tapaan liikkumiseen tarvittavista moottori- ja propulsiojärjestelmästä, elämiseen tarvittavista LVI-järjestelmistä ja näiden lisäksi monipuolisten tehtävien suorittamiseen vaadittavasta erikoisemmasta tekniikasta kuten öljyntorjuntajärjestelmistä.

Konepuolen työntekijät ovat suorittaneet myös rajavartiomiehen virkaan pätevöittävän koulutuksen.

Laitteiden ylläpito ja käyttö vaatii monipuolista osaamista, mutta luo samalla mielenkiintoisen tehtäväkentän erilaisten teknisten järjestelmien ympärille. Konepuolen henkilöstöltä odotetaankin monipuolista ammattitaitoa ja ongelmanratkaisukykyä.

Vartiolaivojen konepuolen toimiala koostuu jokaisessa miehistössä perinteisesti konepäälliköstä, kone- ja sähkömestareista sekä kone- ja sähkömiehistä. Alati digitalisoituvassa ympäristössä osassa vartiolaivojen miehistöissä palvelee myös järjestelmäsuunnittelijoita, joiden vastuulla ovat tietotekniset laitteet.

Rajavartiolaitos ei kouluta itse konepuolen ammattitutkintoja, vaan jokainen tällä toimialalla työskentelevä henkilö on suorittanut oman ammattialansa siviilitutkinnon. Konepuolen työntekijät ovat suorittaneet myös rajavartiomiehen virkaan pätevöittävän koulutuksen ja osallistuvat muiden virkamiehien tapaan myös Rajavartiolaitoksen valvontatehtäviin. Konepuolen työntekijät ovatkin todellisia moniosaajia.

Mekaanikko on kyykistynyt ison koneen viereen.

 

Lue lisää:

Vartiolaivat tutuiksi - näitä neljää tehtävää uudet alukset on suunniteltu toteuttamaan | Rajamedia

Apumekaanikko, joka tuntee helikopterit ja Hornetit | Rajamedia

Tule töihin Rajalle | Rajavartiolaitos