Hyppää sisältöön

Maalla Imatran rajatarkastusasemalla Rajavartiolaitoksen ja Tullin yhteistoiminta on tiivistä

Yhteistoiminta on arjessa edelleen päivittäistä, vaikka rajaliikenne Imatralla on hiljentynyt. Tiivis yhteistyö näkyy paitsi jaettuina työskentely- ja taukotiloina, myös jokapäiväisten tilannekatsausten muodossa.
6.9.2023 11.59
Tullin ja Rajavartiolaitoksen työntekijät ovat rekan sisällä tekemässä tarkastusta.

Päivittäin käydään yhdessä läpi ennakoitavia erityistilanteita sekä mahdollisia tehostamis- ja valvontaiskuja. Konkreettista yhteistoimintaa arjessa ovat myös esimerkiksi yhteiset ajoneuvojen ulkotarkastukset, joita voidaan Imatralla suorittaa myös yhteiskäytössä olevassa tarkastushallissa.

Vaikka Rajan ja Tullin tehtävät ja intressit ovat vuosikymmenten aikana eriytyneet merkittävästi, on yhteistoiminnalla tärkeä merkitys molempien viranomaisten tehtävien onnistumisen kannalta.

Imatralla läheinen yhteistyö näkyy siinä, että voidaan toiselle antaa esimerkiksi vinkkiä jostain epäilyttävästä kohteesta. Lisäksi Tulli hyödyntää usein Rajavartiolaitoksen ammattiaitoa ja kalustoa asiakirjatutkinnassa, ja Raja puolestaan voi esimerkiksi lainata Tullin kielitaitoista henkilökuntaa tulkkausta vaativissa tilanteissa.

Raskaan liikenteen valvontaiskut ovat yksi yhteistoiminnan näkyvimmistä muodoista.

Puhekielessä Tulli ja Raja saatetaan edelleen sekoittaa toisiinsa, mikä kuvastaa näiden kahden viranomaisen pitkäaikaista yhteistyötä ja läheistä toimintaympäristöä. Menneinä vuosikymmeninä myös Imatralla tehtiin enemmän ristiin toistensa tehtäviä, mutta nykyisin toimintaa ohjaa selkeä vastuunjako sekä rajatumpi toimivalta.

Rajan henkilökunnan toimivaltuuksien kasvaessa Poliisia tavataan enää harvakseltaan Imatran rajatarkastusasemalla. Sen sijaan yksi näkyvimmistä Rajavartiolaitoksen, Poliisin ja Tullin yhteistoiminnan muodoista Kaakkois-Suomessa ovat raskaan liikenteen valvontaiskut, joita suoritetaan useita kertoja vuoden aikana. Lisäksi viranomaisyhteistyö näyttäytyy erityisesti yhteisten harjoitusten sekä virka-apupyyntöjen muodossa.

Keskeinen perusta yhteistyölle on sekä PTR-viranomaisten keskinäinen luottamus että kansalaisten luottamus viranomaistoimintaa kohtaan. Luottamus rakentuu jokaisen viranomaisen vahvalle ammattietiikalle ja vastuulliselle toiminnalle.

Tullin ja Rajavartiolaitoksen työntekijät ovat rekan sisällä tekemässä tarkastusta.

 

Lue lisää:

Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen yhteistyö torjuu myös hybridiuhkia | Rajamedia

Tiivistä viranomaisyhteistyötä Kainuun alueella – tällä kertaa evakuointikeskuksen merkeissä | Rajamedia