Hyppää sisältöön

Maalla Tiivistä viranomaisyhteistyötä Kainuun alueella – tällä kertaa evakuointikeskuksen merkeissä

Kainuun rajavartiostolla on pitkäaikaiset ja tiiviit yhteistyösuhteet alueen muihin viranomaisiin, ennen kaikkea Tulliin, poliisiin, pelastuslaitokseen, puolustusvoimiin ja ensihoitoon. Harvaan asutulla alueella yhteistyöllä lisätään tehokkuutta ja parannetaan kansalaisten turvallisuutta, kun toimivia viranomaisia löytyy läheltä.
20.3.2023 9.20
Paloauto talvella. Sivuovet on auki ja auton sisälle näkee.

Eräs keskeisimmistä Kainuun rajavartioston viranomaisyhteistyön muodoista on Vartiuksen rajavartioaseman ensivaste-partiotoiminta, jota tehdään yhteistyössä Kainuun ensihoidon kanssa. Lisäksi eri viranomaisten kanssa tehtävään yhteistyöhön kuuluu esimerkiksi päivittäinen rajanylitysliikenteen valvontayhteistyö tullin kanssa, henkilöetsinnöissä poliisin avustamista tai vaikkapa tukea pelastuslaitokselle tieliikenne- ja metsäpalotehtävissä. 

Vastavuoroisesti muut viranomaiset hoitavat omaa ennalta sovittua ja harjoiteltua rooliaan Rajavartiolaitoksen tuen tarpeissa. Viranomaisyhteistyötä tehdään arjessa kenttätyöstä suunnittelu- ja johtamistasoille asti ja se on Kainuu-Koillismaa-alueella miltei päivittäistä.

Kainuun rajavartiosto mukana evakuointikeskuksen lanseerauksessa

Kaikissa Kainuun alueen kunnissa järjestetään evakuointikeskuslanseeraukset vuosien 2022-2023 aikana. Kainuun rajavartiosto oli mukana Sotkamon evakuointikeskuksen lanseerauksessa 28.2., kuten muissakin kuntatapahtumissa. Evakuointikeskuslanseeraukset ovat osa pitkäaikaista valmiusharjoittelua ja -suunnittelua alueella.

Evakuointikeskus otetaan käyttöön viranomaisten määräyksestä. Evakuointitoimet ja väestön auttaminen edellyttävät ennakkoon valmisteltua yhteistyötä – viranomaisina toimivat sekä pelastuslaitos että kunta ja sosiaali- ja terveydenhuolto, mutta myös järjestöillä ja muilla yhteisöillä on oma tärkeä osansa kokonaisuudesta.

Evakuointikeskusta voidaan tarvita esimerkiksi, jos kuntalaiset tarvitsevat laajempaa apua tai suojaa poikkeuksellisissa oloissa laajamittaisten ja vaikutuksiltaan merkittävien kriisi- ja katastrofitilanteiden yhteydessä. 

"Kunnan varautumistoiminta edellyttää harjoittelua kuten muukin valmiuden ylläpitäminen. Erityisen tärkeää on, että opimme yhteistyötä keskeisten kumppaniemme kanssa. Tämän vuoksi meiltä on mukana eri tehtävien työntekijöitä", korostaa Sotkamon kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen. 

Sotkamon evakuointikeskuslanseerausta oli järjestämässä Kainuun hyvinvointialueen sosiaali- ja terveystoimi sekä pelastuslaitos, Sotkamon kunta ja seurakunta, Rajavartiolaitos, poliisi ja Suomen Punaisen Risti. 

Koulun liikuntasali jossa Rajavartiolaitoksen esittelypiste. Pöydän ympärillä viisi ihmistä.

Kuvat: Sotkamon kunta/Juhani Ronkainen

Lue lisää:

Ensivasteauto parantaa turvallisuutta harvaan asutulla rajaseudulla | Rajamedia

Turvaa harvaan asutuille alueille | Rajamedia