Två sjöbevakare tittar på fyren.

Välkommen att bekanta dig med Gränsbevakningsväsendets vardag och uppgifter

Rajamedia berättar vad vi gör, varför och med vilken inverkan
– på land, till havs och i luften

Läs mer om Rajamedia