Hoppa till innehåll

Till havs Gränsbevakningsväsendets nya bevakningsfartyg är kapabla till att sköta sina uppdrag på en utmärkt nivå – utan att glömma koldioxidavtrycket

Gränsbevakningsväsendets nya multifunktionella utsjöbevakningsfartyg planeras så att de blir så utsläppssnåla som möjligt. Som maskinlösning har valts en hybrid, som består av dual fuel-motor samt likströmsnät och batteriuppsättning. Den kan minska utsläpp på tiotals procent jämfört med de fartyg som faller ur bruk.
2.11.2022 10.28
En visionbild av en bevakningsfartyg på havet.

De nya bevakningsfartygen som gränsbevakningsväsendet anskaffat anpassar sig till flera olika uppdrag. De sköter sitt arbete snabbt och effektivt. Miljön har inte glömts bort i fartygsplaneringen. Målet är dock att fartygen ska bli prestationsdugliga i de uppgifter som bestämts för dem, men så energieffektivt och utsläppssnålt som möjligt.

I minskandet av utsläpp spelar bränslet en stor roll

Bevakningsfartyg 2025-projektets projektchef, kommendör Marko Aheristo förklarar hurdant bränsle fartygen använder, eftersom det spelar en väsentlig roll i minskandet av utsläpp.

– LNG (kondenserat naturgas), som även bevakningsfartyg Turva använder, har valts som primärt bränsle för de nya fartygen så här inledningsvis. Ett alternativ är också LBG (kondenserat biogas), som vi skulle vilja använda på grund av att den är inhemsk, säger han.

Jämfört med bevakningsfartyg Uisko och Tursas som faller ur bruk samt Merikarhu som redan fallit ur bruk, är de nya fartygens utsläpp betydligt mindre.

– Särskilt vid övergång till biogas pratar vi om betydlig minskning i utsläpp. När man räknar biogasens väg ända från dess produktion, kan man nå upp till 60–80 % minskning i utsläpp jämfört med diesel, berättar Aheristo.

Den valda maskinlösningen för oss framåt utsläppssnålt

Som motor till de nya fartygen har valts dual fuel-motor. Det är frågan om dubbelförbränningsmotor, som utöver diesel går på ett annat, gasbaserat bränsle. I de nya fartygen strävar man efter att i största möjligaste mån använda mer miljövänliga biogaser som andra bränsle.

– Fördelen med dual fuel-motorn är, att motorn vid behov kan lättare omvandlas lämplig även för andra bränslen jämfört med en maskin som enbart går på diesel, konstaterar Aheristo.

– Den nuvarande installationen, som har byggts på kondenserat natur- och biogas samt diesel är sådan, som vi går framåt med.

Läs mer:

Lär känna bevakningsfartyg - de nya fartygen är planerade för genomföring av dessa fyra uppgifter | Rajamedia

Hybridlösningar och biobränsle – mindre koldioxidavtryck med materiellösningar | Rajamedia

Text: Elias Juuti