Hoppa till innehåll

Till havs Fysiska konditionens betydelse vid fartygstjänstgöring

Den som tjänstgör i militär tjänst vid Gränsbevakningsväsendet ska till sin hälsa och fysiska kondition vara passlig för tjänsten. Den som tjänstgör i militär tjänst vid Gränsbevakningsväsendet bör enligt lagen upprätthålla den kondition och yrkeskompetens som tjänsteuppgifterna kräver.
26.10.2023 13.06
Folk tränar på bevakningsbåtens däck.

Vid fartygstjänstgöring är det ytterst viktigt att upprätthålla bra fysisk kondition, så att man förmår klara av de krav som en mångsidig och varierande arbetsmiljö bär med sig under olika årstider, i alla väderförhållanden. Utveckling och underhåll av mångsidiga motionsegenskaper har en nyckelroll i upprätthållande av tillräcklig handlingsförmåga. På bevakningsfartyget krävs det ibland en hel del kreativitet att kunna motionera mångsidigt, men utmanande och effektiv träning kan ordnas när man samarbetar med varandra. 

Att sjöbevakare har något större muskelkraft möjliggör bärandet av tung utrustning och hanteringen av fysiskt krävande situationer. I tillägg måste man vara smidig och snabb att reagera på maritima miljöns krav till exempel när man rör sig med båt i hård sjögång, vilket betonar viktigheten av rörlighet och kontroll över kroppen. Bra uthållighet är också en väsentlig egenskap, eftersom sjöbevakaren ska kunna uthärda långa och utmanande uppdrag. 

I första handen har den anställde ansvaret för utvecklingen av egen fysisk form och fältduglighet. Utveckling av fysisk kondition med hjälp av motionering utfärdas huvudsakligen på fritiden och fartygens frivakt. Arbetsgivaren möjliggör, att en gång i månaden kan det på arbetsplatsen ordnas motioneringstillfällen som tar två timmar.

På långa bevakningsturer har motionering en positiv effekt på de anställdas mentala välbefinnande. Regelbunden motionering frigör endorfiner – kroppens ”må bra” hormoner. De minskar stress och ger boost till dagen, vilket förbättrar den övergripande prestationsförmågan och arbetstillfredsställelsen.

Läs mer

Hurdant är arbetet som dykare vid Gränsbevakningsväsendet? | Rajamedia

En nyutexaminerad löjtnants tankar efter de första arbetspassen på bevakningsfartyget | Rajamedia