Hoppa till innehåll

Till havs Hurdant är arbetet som dykare vid Gränsbevakningsväsendet?

Vill du arbeta som dykare vid Gränsbevakningsväsendet? Studieinriktningen sjöbevakare/dykare vid grundkursen för gränsbevakare ger förmågan att arbeta som däcksman och dykare på bevakningsfartyg. Nedan svarar dykarna på vanliga frågor om sitt yrke!
28.2.2023 10.01
En dykare i ett ishål. Bredvid honom finns ett fartyg.

Hur blir man dykare?

För att bli Gränsbevakningsväsendets dykare ska man avlägga ett inträdesprov. Civilpersoner kan söka sig direkt till dykarnas inträdesprov om de har yrkesdykarkompetens eller har avlagt räddningsverkets räddningsdykarkurs. 

För att kunna delta i dykarnas urvalsprov ska den sökande dock först godkänt avlägga urvalsprovet för grundkursen för gränsbevakare. Dykarnas inträdesprov består av olika delar, där man mäter både fysiska och psykiska egenskaper.

Utan tidigare dykarerfarenhet söker man färdiga gränsbevakningsmän, alltså personer som utexaminerats från grundkursen för gränsbevakare eller från kadettskolan.

Dykarutbildningen ges först efter grundkursen och detta betyder alltså att man inte specialiserar sig till dykare under grundkursen.
 

Hur länge varar utbildningen?

Utbildningens varaktighet beror på personens bakgrund. Om man inte har tidigare dykarerfarenhet varar utbildningen i cirka ett år. 

Hurdana är de fysiska kraven?

Bra fysisk kondition förutsätts, eftersom en bra kondition skyddar bäst för dykarsjuka.  Konditionen mäts med jämna mellanrum genom belastningsprov. En bra mätare för konditionen är ett 3000 meters resultat på Coopertestet.
 

En dykare svetsar under vatten.

Hurdana kunskaper behövs?

I yrket behövs sunt förnuft, problemlösnings- och stresstoleransförmåga samt färdigheter att arbeta i grupp och lag. Därtill är det en fördel om du är skicklig med verktyg.

Hurdana uppgifter utför dykarna? 

Dykarens uppgift utförs vid sidan om det egna arbetet, vilket betyder att det främsta arbetet är uppgiften som däcksman på bevakningsfartyg. Arbetsuppgiften omfattar alla Gränsbevakningsväsendets myndighetsuppgifter till havs. Därtill utförs undervattensuppgifter som till exempel räddning, efterspaning, övervakning av vrak, undervattensundersökning av brottsplatser, undervattensinspektioner av fartyg och servicearbeten. 

Myndighetssamarbete är också en stor del av arbetet. Dykarna utför mångsidigt samarbete med bland annat Försvarsmakten, Polisen, räddningsverken, Tullen och flera andra myndigheter.

Det bästa med arbetet är arbetskamraterna samt de mångsidiga och utmanande arbetsuppgifterna.

På vilka stationer arbetar dykarna?

Huvudsakligen arbetar dykarna på Gränsbevakningsväsendets tre utsjöbevakningsfartyg, vilka är Turva vid Finska vikens sjöbevakningssektion samt Uisko och Tursas vid Västra Finlands sjöbevakningssektion.
Arbetsrytmen är oftast sådan, att man arbetar 10 dagar och efter det har man 10 dagar ledigt.

Får man någonsin klaustrofobi?

I arbetet möter man obehagliga situationer, men man måste hålla nerverna under kontroll för att slutföra arbetet. Om trånga och mörka platser skapar ångest, är dykararbetet kanske inte för dig.

En dykare dyker till vraket i grönt vatten.

 

Läs mer: 

Som dykare vid sjöbevakningssektionen | Rajamedia

Bli dykare | Gränsbevakningsväsendet (raja.fi)