Hoppa till innehåll

Till havs Bekämpningsberedskapen höjas på Åland

På Åland ansvarar Ålands landskapsregering för bekämpningen av miljöskador. Men Gränsbevakningsväsendet ska tar över ansvaret för räddningsverksamheten vid fartygsoljeskador och kemikalieolyckor samt samordnande av beredskapen för dessa i de yttre havsområdena.
3.4.2024 8.49
En svart utrustningscontainer vid stranden.

För att höja beredskapen inom landskapet Åland placerades det vid årsskiftet ut oljeskyddsutrustning på Kökar. Platsen är vald för att man så snabbt som möjligt skall kunna vara på plats i de yttre havsområdena om olyckan skulle vara framme. 

Utrusningen består av totalt 800m havsläns uppdelat på 4st länsor och utrustningscontainern är placerad så att länsorna enkelt kan dras ut med båt efter att man blåst upp dom på land. Länsorna kan sedan användas till att antigen begränsa utsläppet eller till att försöka samla ihop oljan så den enklare går att sanera från havet av till exempel ett bevakningsfartyg. 

Under året kommer man att öva med utrustning tillsammans med andra samarbetspartners för att kunna använda den så effektivt som möjligt om en verklig olycka inträffar. Vid en riktig olycka måste vi alla hjälpas åt för att skydda vår skärgård och dess ekosystem.

Överenskommelseförordningen går ut på att Gränsbevakningen tar över ansvaret för räddningsverksamheten vid fartygsoljeskador och kemikalieolyckor samt samordnande av beredskapen för dessa inom Ålands havsområde utanför fartområde II, dvs i de yttre havsområdena, precis som man redan gör i övriga Finland.

Överenskommelseförordning: Genom förordning och med landskapsregeringens samtycke kan uppgifter som hör till riksförvaltningen för viss tid eller tills vidare överföras på en landskapsmyndighet eller uppgifter som hör till landskapsförvaltningen överföras på en riksmyndighet. Källan: Finlex

Text: Andreas Brink

Bild: Jacob Söderman

 

Läs mer:

Som sjöbevakare på Åland | Rajamedia

Brottsbekämpningsenheten undersöker skadliga ämnen som släpps ut i vattnet | Rajamedia