Hyppää sisältöön

Maalla Ensivasteauto parantaa turvallisuutta harvaan asutulla rajaseudulla

Niin kutsuttuihin Harvaturva-tehtäviin kuuluu myös ensihoidon vastetehtäviä. Näitä varten Rajavartiolaitoksella on tarkoitukseen sopiva ensivasteauto, joka on muokattu vanhasta ambulanssista.
8.2.2023 10.00
Partioauto illalla auringon laskettua. Taustalla näkyy rajanylityspaikka ja kuvan etualalla kyltti jossa lukee Vartius.

Kainuun rajavartiosto osallistuu harvaan asutun rajaseudun turvallisuuspalveluiden tuottamiseen erityisesti nopean avun tilanteissa, joissa toinen auttava viranomainen voi olla hyvinkin kaukana kohteesta. 

Vartiuksen rajavartioasemalle sijoitettu ensivastepartio hoitaa vuosittain 40–50 ensivastetehtävää Kuhmon pohjoisosissa ja Suomussalmen eteläosissa. Ensivasteella tarkoitetaan ensimmäiseksi hätätilapotilaan tavoittavan yksikön apua. Ensivaste tekee ensiarvion tilanteesta, antaa hätäensiapua, osaa raportoida havaintojensa perusteella ja pystyy muun muassa kammiovärinän hoitamiseen defibrilloimalla. 

Tyypilliset Rajavartiolaitoksen ensivastetehtävät liittyvätkin sairauskohtauksiin ja erilaisiin onnettomuuksiin. Ensivastetoiminnan tarkoituksena on lyhentää hätätilapotilaan auttamisviivettä. 

Ensivastetoiminta kuuluu Rajavartiolaitoksen lakisääteisiin tehtäviin, ja sitä toteutetaan Kainuun rajavartioston lisäksi myös monessa muussa Rajan hallintoyksikössä. 

Hätään joutuneen kannalta Rajavartiolaitoksen ensivasteyksikkö tuo hyvän lisän toimintaan.

Vartiuksen rajavartioasemalla ensivastetehtäviin osallistuvat rajavartijat ovat saaneet perehdytyksen Kainuun soten Ensihoitokeskuksen perus- ja täydennyskoulutuksessa. He ovat olleet myös työharjoittelussa Ensihoitokeskuksen ambulansseissa. Kainuun rajavartiosto aloitti ensivastetoiminnan vuoden 2013 alussa. 

Rajavartiolaitoksen ensivastetoiminta poikkeaa muista alan toimijoista siten, että ensivastetehtävälläkin olemme aina lainvalvontaviranomaisia. Mukaan on mahduttava tarvittaessa erilaista varustusta tehtävän mukaan. 

Sairastuneen tai onnettomuuteen joutuneen kannalta Rajavartiolaitoksen ensivasteyksikkö tuo hyvän lisän toimintaan. Moottorikelkkailija, pihamaalla kaatunut, maastossa sairastunut tai liikenneonnettomuudessa loukkaantunut saadaan helposti ajoneuvon lämpöön. Tällöin ensihoitaja ottaa potilaasta vastuun rajamiehen toimiessa yksikön kuljettajana.

 

Lue lisää:

Turvaa harvaan asutuille alueille | Rajamedia