Hyppää sisältöön

Ilmassa Miten ilma-aluksia huolletaan ja korjataan?

Ilmailussa panostetaan paljon turvallisuuteen ja se näkyy myös Vartiolentolaivueen arjessa. Turvallisuuteen liittyy keskeisesti helikoptereista ja lentokoneista huolehtiminen.
22.2.2023 9.31
Mekaanikko katsoo taskulampulla helikopteriin, jonka pelti on avattu ja koneisto on näkyvissä. Taustalla näkyy konehalli.

Vartiolentolaivueen CAMO eli jatkuvan lentokelpoisuudenhallintaorganisaatio tuntee ilma-alukset niiden jokaista laitetta ja komponenttia myöten. Kaikilla näillä on oma käyttöaikansa, jonka jälkeen ne on tarkastettava, huollettava tai poistettava käytöstä. Käyttöaika voi riippua lentotunneista, laitteen todellisesta iästä tai sitten molemmista.

Jotta lentokoneet ja helikopterit eivät olisi jatkuvasti huollossa, CAMO yhdistää laitteiden ja komponenttien tarkastukset, vaihdot ja poistot tehtäväksi suurempina kokonaisuuksina eli huoltopaketteina. Pääsääntöisesti helikoptereiden huollot toteutetaan 50 lentotunnin välein, kun taas lentokoneilla huollot keskitetään kahden kuukauden välein tehtäviin huoltoihin. Kalustosta ja tehtävien töiden määrästä riippuen, yksittäinen huolto voi kestää puolesta päivästä useaan kuukauteen.

Kaikki työt tehdään huolto-ohjeiden mukaan

Kuka tahansa ei lentokoneita tai helikoptereita saa huoltaa ja korjata, vaan siihen tarvitaan liikenteen turvallisuusvirasto Traficomin hyväksymä organisaatio. Vartiolentolaivueessa se on korjaamo, jolla on PART-145 mukaiset toimiluvat. Eli kun CAMO suunnittelee, PART-145 toteuttaa. Korjaamolla työskentelevillä henkilöillä on tyyppikelpoisuudet eli pätevyydet tiettyjen ilma-alusten huoltamiseen. Koko korjaamon henkilöstö ei siis itsenäisesti voi huoltaa ja korjata kaikkia käytössä olevia konetyyppejä. Lisäksi korjaamolla toimii erikoisaloihin, kuten sähkötekniikkaan erikoistuneita henkilöitä.

Kuka tahansa ei lentokoneita tai helikoptereita saa huoltaa ja korjata

Kaikki työt, jotka korjaamolla tehdään, suoritetaan voimassa olevien huolto-ohjeiden mukaisesti. Ohjeet ovat valmistajien laatimia ja niitä myös jatkuvasti päivitetään. Ohjeita seuraamalla varmistutaan siitä, että lentokone ja helikopteri toimii varmasti valmistajan suunnittelemalla ja viranomaisten hyväksymällä tavalla. 

Toisinaan eteen tulee sellaisia ongelmia, joihin valmistajalla ei ole ennakolta tehtyä ohjetta. Omin neuvoin asiaa ei voi ratkaista, vaan aina odotetaan valmistajan ohjetta. Poikkeuksellista ei myöskään ole, että Vartiolentolaivueesta esitetään ratkaisumallia valmistajalle. Kolmas tekniikan tärkeä lenkki on logistiikka. 

Juuri oikeanlaiset öljyt, tiivisteet, lavat, moottorit ja muut osat

Kaikkien komponenttien huoltoja tai korjauksia ei kannata tehdä itse. Esimerkiksi helikopterin päävaihteistot ovat niin monimutkaisia, että niiden korjaamiseen ja huoltamiseen on maailmalla erikoistunut vain muutamia yrityksiä. Nämä useiden satojen kilojen painoiset, mutta äärimmäisen herkät osat lähettää ja vastaanottaa maailmalta logistiikkajaos. He myös varmistavat, että korjaamon henkilöstöllä on käytettävissä juuri oikeanlaiset öljyt, tiivisteet, lavat, moottorit ja muut pienet tai isot osat. 

Turvallisuuteen kuuluu tärkeänä osana myös käytettyjen osien hävittäminen. Yksikään ilma-aluksesta lentokelvottomana poistettu osa ei saa jäädä maailmalle pyörimään. Tästä syystä hävittäminen tehdään tarkasti määräysten mukaisesti.

Artikkeli on lyhennetty versio Yhteistyötä maalla, merellä ja ilmassa -kirjoituksesta, joka on julkaistu Rajamme Vartijat 2/2021 -lehdessä. Kirjoittaja Jukka-Pekka Lumilahti.

Lue lisää:

Apumekaanikko, joka tuntee helikopterit ja Hornetit | Rajamedia

Konealan henkilöstö pitää vartiolaivat teknisesti kunnossa | Rajamedia