Hyppää sisältöön

Merellä Länsi-Suomen merivartioston kertausharjoitukset saavat reserviläisiltä kehuja

Muuttunut sodankuva ja valtakunnan puolustamiseen vaadittavat uudet suorituskyvyt haastavat myös Länsi-Suomen merivartioston valmiudellisia suunnitelmia sekä suoritusvaatimuksia. Suunnitelmia tarkastellaan ja päivitetään säännöllisesti, jotta myös uusiin uhkakuviin kyetään vastaamaan tehokkaasti.
1.2.2023 10.26
Reserviläisiä astuu jonossa kalliolle vihreästä partioveneestä. Henkilöillä on maastopuvut, kypärät ja aseet käsissään sekä oranssit pelastusliivit.

Teknologia kehittyy huimaa vauhtia ja sillä on aina suoria vaikutuksia myös sodankäyntiin ja siinä käytettäviin menetelmiin, tekniikoihin ja taktiikoihin. Metsänreunasta esiin tuleva panssarivaunu, joka sankan savun saattelemana ylittää viereisen pellon, on usealle meistä, se tyypillinen ”sodankuva”. Välillä on hyvä kysyä itseltään, kuinka hyvin totutut uhkakuvat vastaavat tätä aikaa. 

Valtakunnan turvallisuutta voidaan horjuttaa monin eri tavoin

Panssarivaunuja ja savuja toki löytyy edelleen, mutta vaikuttamisen keinoja on nyt runsaasti enemmän. Lennokkien ja satelliittien myötä tiedustelun tai vaikuttamisen uhka ilmasta on aina läsnä. Matkapuhelimiemme ja muiden päätelaitteiden myötä olemme jatkuvasti alttiina kyber- ja informaatiovaikuttamiselle. Rintama ei ole linja, vaan vähintäänkin vyöhyke. Kuten Ukrainassa olemme nähneet, kotirintamakin on jatkuvan vaikuttamisen kohteena.

Muuttunut sodankuva ja valtakunnan puolustamiseen vaadittavat uudet suorituskyvyt haastavat myös Länsi-Suomen merivartioston (LSMV) valmiudellisia suunnitelmia sekä suoritusvaatimuksia. Suunnitelmia tarkastellaan ja päivitetään säännöllisesti, jotta myös uusiin uhkakuviin kyetään vastaamaan tehokkaasti.

Suunnittelua tehdään tiiviissä yhteistyössä Puolustusvoimien joukko-osastojen kanssa. Yhteistyötä tehdään myös tilannekuvan muodostamisessa, harjoituksissa, koulutuksissa sekä muilla sotilaallisen valmiuden muodostamisen osa-alueilla.

Ampumarata jossa näkyy jonossa maastopukuisia henkilöitä ja etualalla seisoo henkilö jolla mustat liivit joissa lukee Rajavartiolaitos. Taustalla näkyy hiekkaharjuja ja puita.

Kertausharjoitukset suunnitellaan tarkasti

Kertausharjoitukset ovat merivartiostolle hyvä tilaisuus kouluttaa reserviläisten lisäksi myös omaa henkilökuntaa. Kertausharjoitusten tavoitteet määritellään tarkoin jo harjoituksen suunnitteluvaiheessa. Koulutusympäristö valitaan koulutusaiheita silmällä pitäen siten, että myös merelliset tehtävät saadaan koulutettua. Koulutukset rakennettaan nousujohteisiksi, joissa edetään yksilötaidosta joukkojen harjoituksiin.

Koulutuksiin kuuluu sekä teoriaopetusta että käytännönläheistä koulutusta ja harjoitteita todellisessa toimintaympäristössä. Merivartioston kertausharjoitukset ovat harjoitusten loppukyselyissä poikkeuksetta saaneet erinomaiset arvosanat reserviläisiltä ja palautteet hyödynnetään tulevien harjoitusten suunnittelussa.

Kertausharjoitusten järjestäminen on Länsi-Suomen merivartioston operatiiviseen työhön mitoitetuille resursseille aina iso ponnistus. Harjoituksia voidaan järjestää myös vapaaehtoisuuteen perustuen. Vapaaehtoisessa harjoituksessa reserviläinen saa normaaliin tapaan kutsun aluetoimistosta, mutta osallistuminen on täysin vapaaehtoista.

Kouluttajat vapaaehtoisissa harjoituksissa voivat Rajavartiolaitoksen henkilökunnan lisäksi olla Rajavartiolaitoksen kouluttamia ja tarkoin valittuja reserviläisiä - eli reserviläinen kouluttaa reserviläistä. Reserviläiskouluttajia on hyödynnetty rajavartiostoissa jo pidempään. LSMV:ssa ensimmäiset reserviläiskouluttajat pääsevät koulutukseen vuoden 2023 aikana.

Lue lisää:

Merikarhun turkki kestää vettä | Rajamedia