Hoppa till innehåll

Till havs Västra Finlands sjöbevakningssektions reservövningar får utmärkta vitsord

Den förändrade bilden av kriget och de nya kapaciteter som krävs för att försvara landet är en utmaning för även Västra Finlands sjöbevakningssektion med tanke på dess beredskapsplaner och prestationskrav. Planerna ses över och uppdateras regelbundet för att vi också kan svara på de nya hotbilderna effektivt.
1.2.2023 10.26
Reserviläisiä astuu jonossa kalliolle vihreästä partioveneestä. Henkilöillä on maastopuvut, kypärät ja aseet käsissään sekä oranssit pelastusliivit.

Teknologin utvecklas i mycket snabb takt och inverkar alltid direkt på krigsföringen och dess metoder, tekniker och taktiker.  En pansarvagn som dyker upp ur skogen och som med ett tjockt rökmoln efter sig tar sig över den närliggande åkern är för de flesta av oss en typisk ”krigsbild”.  Det är värt att emellanåt fråga sig själv hur bra dessa invanda hotbilder motsvarar nutiden. 

Det finns betydligt fler sätt att påverka

Pansarvagnar och rök finns det nog fortfarande, men nu finns det betydligt fler sätt att påverka. I och med drönare och satelliter är hotet om sådan underrättelseverksamhet eller påverkan som kommer från luften alltid närvarande.  Genom våra mobiler och övriga terminaler utsätts vi kontinuerligt för cyber- och informationspåverkan. Fronten är alltså inte någon linje, utan snarare en zon.  Såsom vi har sett i Ukraina, är även hemmafronten föremål för kontinuerlig påverkan.

Den förändrade bilden av kriget och de nya kapaciteter som krävs för att försvara landet är en utmaning för även Västra Finlands sjöbevakningssektion med tanke på dess beredskapsplaner och prestationskrav. Planerna ses över och uppdateras regelbundet för att vi också kan svara på de nya hotbilderna effektivt. 

I planeringen samarbetar vi intensivt med Försvarsmaktens truppförband. Samarbete bedrivs också i bildande av lägesbilden, övningar, utbildningar och inom övriga delsektorer för militär beredskap.

Ampumarata jossa näkyy jonossa maastopukuisia henkilöitä ja etualalla seisoo henkilö jolla mustat liivit joissa lukee Rajavartiolaitos. Taustalla näkyy hiekkaharjuja ja puita.

Att arrangera reservövningar är alltid en stor satsning

Reservövningarna är en bra möjlighet för sjöbevakningen att utbilda förutom reservister också egen personal. Specifika mål för reservövningarna fastställs redan i planeringsskedet. Utbildningsmiljön väljs med tanke på utbildningsteman så att också de maritima uppgifterna kan läras ut. Utbildningarna byggs upp så att de går från lättare till mer krävande uppgifter och från individuella färdigheter till truppövningar.

I utbildningarna ingår både teori och praktisk undervisning samt övningar i en verklig verksamhetsmiljö. Sjöbevakningens reservövningar har utan undantag fått utmärkta vitsord i enkäter som reservisterna gjort efter övningarna. Responsen på varje reservövning beaktas och utnyttjas i planeringen av framtida övningar och i utvecklingsarbetet.

Att arrangera reservövningar är alltid en stor satsning för de personalresurser som är dimensionerade för det operativa arbetet vid Västra Finlands sjöbevakningssektion. Övningar kan också arrangeras på frivillig basis. I en frivillig övning får reservisten som vanligt en kallelse från regionalbyrån, men det är helt frivilligt att delta.

Utbildarna kan i frivilliga övningar vara förutom personal vid Gränsbevakningsväsendet, även noggrant utvalda reservister som Gränsbevakningsväsendet skolat, dvs. Reservisten skolar reservisten.  Reservisterna har redan länge anlitats som utbildare vid gränsbevakningssektionerna.  Vid SBVF ges de första reservistutbildarna skolning under 2023.