Hoppa till innehåll

På land Oersättlig erfarenhet som en del av den europeiska gränsövervakningen

Övergränsbevakare Antti Tamminen berättar om sina erfarenheter av internationella uppdrag.
25.3.2024 14.43
Antti Tamminen

Jag började min gränsbevakarkarriär på grundkursen i januari 2012.  Under de första sju åren blev Gränsbevakningsväsendet bekant för mig vid Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion, varifrån jag först sökte mig till Finska vikens sjöbevakningssektion och sedan vidare till staben för Gränsbevakningsväsendet.

Mitt första riktiga uppdrag genomförde jag år 2019.  Jag har haft turen att under årens lopp få delta i flera olika operationer och övningar samt att nästan alltid agera i olika profiler i operationer.

Albanien, Kroatien och Polen har blivit bekanta för mig, och senast Aten i Grekland, där jag tillbringade några månader i slutet av 2023. Jag arbetade där med informationsinsamling i Poseidon-samarbetsoperationen.  Jag har alltid varit på korta Frontex-kommenderingar, eftersom jag tycker att balansen mellan fritid och arbete fungerar då på bästa möjliga sätt.

De många fördelarna med internationell verksamhet 

Internationell verksamhet har alltid varit av intresse för mig, och den betydande ökningen i internationella uppdrag under de senaste åren har varit en fantastisk möjlighet för Gränsbevakningsväsendets personal. Operationer ökar både yrkeskompetens och perspektiv när det gäller utförandet av arbetet och utvecklandet av den egna yrkeskompetensen.  Att arbeta som en del av den gemensamma europeiska gränsövervakningen för främjade av Europas säkerhet tillsammans med europeiska kollegor ökar åtminstone det intellektuella kapitalet.

Internationella operationer ger också kompetens och nya arbetsmetoder för både maritima och luftbaserade operationer.  När man arbetar utomlands bör man dock ta hänsyn till kulturella skillnader, att säkerhetsmiljön eventuellt kan vara betydligt svagare än hemma samt myndigheternas helt annorlunda handlingsmetoder i vissa situationer.
 

Vy över hamnen med kryssningsfartyg.  I bakgrunden staden och bergen.

Utsikt från Greklands kontor.

Variation, erfarenhet och lärande 

Naturligtvis påverkas arbetet utomlands i stor utsträckning även av att det innebär en paus och variation från det så kallade normala arbetet i den egna enheten.  Detta ger ofta ny energi och meningsfullhet till det dagliga arbetet i den egna enheten.  

När man arbetar utomlands finns det alltid även tid för en själv, då man bättre kan lära känna kollegor, kultur, miljö och ibland till och med kombinera familjens fritid med den egna utlandsoperationen. 

Operationer för ofta med sig till platser dit man kanske inte annars hade åkt.  Ofta får man också se världen genom lokalbefolkningens ögon. 

Jag rekommenderar varmt alla att söka sig till internationella uppdrag.  Att öka sin egen yrkeskompetens, arbetsmiljöns mångsidighet och den betydande variationen i den normala arbetsbeskrivningen ökar välbefinnandet i arbetet samt kompetensen i stor utsträckning.  

Internationell erfarenhet försämrar heller inte möjligheterna att avancera i den egna karriären. Under min ganska korta gränsbevakarkarriär har utlandsoperationerna varit det bästa som Gränsbevakningsväsendet har kunnat erbjuda!

 

Läs mer: 

Gränsövervakning i den grekiska skärgården | Rajamedia