Hoppa till innehåll

Till havs Luftkuddefarkostens roll i vintriga Vallgrund

Luftkuddefarkosten är en av de viktigaste kapaciteter för sjöräddningsberedskapen under vintern. Många människor har under årens lopp kunnat återvända hem från oturliga pimpelfisketurer eller våghalsiga skidfärder tack vare luftkuddefarkoster och de yrkeskunniga sjöbevakarna som opererar dem.
1.2.2024 10.50
Ett vinterlandskap med sjöbevakare med en hund på isen i förgrunden och en luftkuddefarkost i havet i bakgrunden.

Sjöbevakningssektionen ska kunna genomföra sin uppgift varje dag året runt, oberoende av förhållandena. Hårda vindar, varierande temperatur, vattnets strömning och båttrafiken året runt luckrar ständigt upp issituationen. På grund av detta är det ytterst viktigt för genomförandet av sjöbevakningssektionens uppgifter att ha materiel som fungerar i olika förhållanden.

För Vallgrunds sjöbevakningsstations del menar detta att utnyttja luftkuddefarkoster vid patrullering, speciellt på vintern. Luftkuddefarkosten gör att sjöbevakarna kan åka både på is och vatten och är därför en av de viktigaste kapaciteter för sjöräddningsberedskapen under vintern.

Två olika modeller

På Vallgrunds och Karleby sjöbevakningsstationers område används luftkuddefarkoster av två olika modeller. Den större IA har större bärkapacitet och den har mer utrymme för att transportera personer, vilket möjliggör t.ex. akutvårdspersonalens och patienternas transport. Å andra sidan kan den mindre IA dras med bil på en släpvagn, vilket möjliggör smidig flyttning vid behov och en kortare responstid.

Luftkuddefarkoster används mycket i myndighetssamarbete. Av myndigheterna har sjöbevakningssektionen den mest prestationsdugliga materielen och det bästa kunnandet i vintersjöfart. På grund av detta stöder vi vid behov också polisens, akutvårdens samt Meteorologiska institutets arbete med luftkuddefarkoster, om dessa organisationer har en uppgift i skärgården.

Sjöbevakningshundar vänjas vid att jobba även med luftkuddefarkoster

Sjöbevakningshundar vänjas vid att jobba även med luftkuddefarkoster, vid sidan om annan materiel. Det är viktigt att hunden håller sig lugn under transporten, och att den inte är rädd för farkostens ljud, vilket förbättrar hundens kapacitet på verksamhetsområdet. Förmågan att transportera en hund med luftkuddefarkost till verksamhetsområdet förkortar responstiden märkvärdigt i sådana situationer, där man behöver en hund till exempel för efterspaningsuppgifter i skärgården.

Allt som allt är luftkuddefarkosten som kapacitet en oersättlig del av sjöbevakningssektionens och Vallgrunds sjöbevakningsstations verksamhet, och dess roll som livräddande redskap kan inte undervärderas. Många människor har under årens lopp kunnat återvända hem från oturliga pimpelfisketurer eller våghalsiga skidfärder tack vare Gränsbevakningsväsendets luftkuddefarkoster och de yrkeskunniga sjöbevakarna som opererar dem.

Läs mer:

Det blev vinter i Nagu | Rajamedia