Hoppa till innehåll

Till havs Det blev vinter i Nagu

På Nagu sjöbevakningsstation har vi nu lämnat sommarens solsken och hetta samt brådskan bakom oss och riktat blickarna mot den snart annalkande vintersäsongen. I och med att fritidsbåtstrafiken minskar övergår tyngdpunkten i våra arbetsuppgifter från sjöräddning och övervakningen av sjötrafik till underhållet av farkoster och utbildningarna.
28.11.2022 13.56
Ett varv på vintern.

Då vintersäsongen närmar sig underhåller och granskar vi först de farkoster som är avsedda för att användas under vintern, dvs. luftkuddefarkoster, kustbevakningsbåtar med isgångsförmåga och snöskotrar. Lite innan det blir is är det sedan dags att ta upp vissa farkoster för vinterförvar. Under ett par vintermånader underhålls de grundligt så att de igen är färdiga för sommaren.

Ansvaret för dessa stora arbetsinsatser bärs av stationens yrkeskunniga maskinmästare som känner varje båt utan och innan. Naturligtvis deltar hela stationspersonalen i arbetet vid sidan om andra uppgifter. 

Efter att det blir lugnare efter sommarens brådska sätts också intensiva utbildningar igång. Vi lär oss nya kunskaper och färdigheter och repeterar gamla. Det som vi först ska repetera på hösten är hur man säkert navigerar i mörker och under dåliga omständigheter.

Naturligtvis behärskar varje sjöbevakare denna färdighet, men aldrig kan man öva för mycket inför höstens krävande omständigheter då det blir mörkt, blåser och störtregnar. 

Under vintern övar vi bland annat på att rädda människor som gått genom isen, ge första hjälpen och bedriva patrullverksamhet i olika situationer för att igen på våren och sommaren ha rutiner för även mera sällsynta situationer i färskt minne.

Vid sidan om allt detta upprätthåller stationspersonalen naturligtvis genom kontinuerlig patrullering en prestationsförmåga och beredskap att hjälpa medborgare i nöd på havet och i skärgården under alla förhållanden.