Hoppa till innehåll

Till havs Fartygselektriker på bevakningsfartyget Uisko

På varje utsjöbevakningsfartyg hos Gränsbevakningsväsendet jobbar sjöbevakare som ansvarar för skicket på fartygets elsystem. Många undrar över huruvida jag egentligen är sjöbevakare eller elektriker. Jag är både och.
5.7.2023 9.45
Vartiolaiva Uisko laiturissa.

Förutom sjöbevakares alla lagstadgade uppgifter omfattar min arbetsbeskrivning att ta hand om skicket på fartygets elsystem. Det enklaste sättet att beskriva det här arbetet är att jag gör två jobb på en arbetsplats.

Så hur ser elektrikers vardag ut på ett bevakningsfartyg? Mina arbetsdagar är väldigt varierande. Orsaker till variationen är en gammal järnhård fru som heter Uisko. Ett gammalt fartyg har ofta mystiska elektriska fel och det kan ta en hel bevakningstur eller bara en dag att jaga dem. Den viktigaste arbetsbeskrivningen som sysselsätter en fartygselektriker är felsökning. Förutom felsökningen organiserar jag underhållsarbete på elektrisk utrustning som görs av externa företag. Dessutom deltar jag i olika projekt för att förbättra fartygets operativa prestanda. Särskilt på bevakningsfartyg i Tursas-klassen räcker inte elarbetena till hela året. Vid sidan om detta deltar jag i sjöbevakarnas vardagliga arbete, som omfattar övervakning av vattentrafiken med fartygets hjälpbåt samt andra sysslor som ingår i sjöbevakarnas vardag. Dessa inkluderar vissa däcks- och vaktuppgifter.

Den viktigaste arbetsbeskrivningen som sysselsätter en fartygselektriker är felsökning.

Arbetet är mångsidigt och kräver förtrogenhet med många olika arbetsuppgifter. Ett fartyg som arbetsplats kan ibland vara en utmaning eftersom livet ombord redan i sig skiljer sig från många andra jobb, när det gäller dess verksamhetsmiljö. Medan jag håller på med elarbete kan fartygets patrull få en sjöräddningsuppgift. Några minuter senare sitter jag redan i båten på väg till uppdraget, utrustad med alla maktmedelsredskap. Efter att ha utfört uppdraget och återvänt till fartyget kan det hända att det är min tur att ha vakten och jag går till fartygets kommandobrygga för att utföra vakttjänst som ankarvakt. Så när någon frågar mig hur en normal arbetsdag ser ut för en fartygselektriker kan jag bara konstatera att det inte finns något normalt vardagsliv.

En elektriker jobbar i fartygets maskinrum.

 

Läs mer:

Maskinsidan på bevakningsfartygen | Rajamedia