Hoppa till innehåll

Till havs Bevakningsfartygens handräckningsuppgifter till havs

I tillägg till sina egna lagstadgade uppgifter genomför Gränsbevakningsväsendets bevakningsfartyg årligen flera handräckningsuppgifter såväl för egna som för andra ministeriers väsenden. Parter som begär handräckning kan vara till exempel polisen, Räddningsverket, Meteorologiska institutet eller Finlands miljöcentral.
3.1.2024 11.16
Skeppsdäck i kvällsolen.

Den här gången var det Meteorologiska institutet som hade begärt handräckning. Uppgiften var att lyfta upp tung CTD-mätningsutrustning som var monterad i havsbottnen på Utö område. Till uppgiften behövdes ett bevakningsfartyg, en hjälpbåt med förare samt vinsch.

Bevakningsfartyget Tursas flyttade sig vid en på förhand överenskommen tidpunkt en morgon i december till Nagu sjöbevakningsstations område, varifrån tre sakkunniga från Meteorologiska institutet och deras utrustning hämtades med hjälpbåt till fartyget. När de sakkunniga välkomnats ombord, deltog de i fartygets säkerhetssamtal. Säkerhetssamtal är alltid obligatoriska att gå igenom med gäster. Såhär kan man säkerställa trygg operation vid möjligt alarmläge.

Färden till Utös område tog cirka tre timmar. Under färden talade fartygets befälhavare samt Meteorologiska institutets sakkunniga om arbetets gång steg för steg och gjorde en arbetsplan tillsammans. Arbetet hade redan skjutits upp en gång på grund av utmanande väderförhållanden. Den här gången såg väderutsikterna tillräckligt bra ut för arbetet.

Trots väderutsikterna blev sjögången hård när man kom fram till Utös område. Sjögång från de föregående dagarna dröjde ännu kvar. Den snabbt stigande havsbottnen påverkar också den hårda sjögången på Utös område. Efter samtal mellan fartygets befälhavare och de sakkunniga, konstaterades det att arbetet inte kan utföras tryggt. Här och där nådde vågorna 2 meter, vilket betyder att trygg operation med fartygets hjälpbåt i vinschningsarbetet inte skulle ha varit möjligt. Man blev igen tvungna att skjuta upp arbetet.

Den här händelsen visade igen, att när man opererar till havs kan de rådande väderförhållandena ändras väldigt snabbt, och det påverkar alltid den planerade verksamheten. Havet ska i tur och ordning beundras samt respekteras.  

Läs mer

Gränsbevakningsväsendets dykverksamhet är en viktig del av myndigheternas resursnät | Rajamedia

Bevakningsfartyget Turva är ett fartyg med unik prestanda | Rajamedia