Hoppa till innehåll

Till havs Bevakningsfartygen som en del av sjökadetternas utbildning

Kadetterna i andra och tredje årskursen deltar årligen i en sjöfartsutbildning som anordnas gemensamt av besättningarna på Västra Finlands sjöbevakningssektions bevakningsfartyg och personalen vid Gräns- och sjöbevakningsskolan.
25.4.2023 17.18
Fyra människor är i ett bevakningsfartygsbro.

I en blivande sjöbevakningsofficers karriär ingår nästan utan undantag olika befälsuppgifter på bevakningsfartygen. Praktik ombord på ett bevakningsfartyg ingår i den utbildning som syftar till att förbereda blivande officerare för sådana karriärer. 

Fyra kadetter i årskurs tre deltog i en vintrig bevakningstur på bevakningsfartyget Tursas i mars. Tredje årskursens sjöbevakningskadetter har redan en lång sjöfartsutbildning bakom sig och av dem krävs redan nu förmåga att självständigt fatta beslut. 

Under praktiken på bevakningsfartyget bekantar sig kadetterna också med livet vid sjöbevakningen och vardagen för bevakningsfartygets besättning.

Av de kadetter som deltog i bevakningsturen kommer två att tjänstgöra som 2:a officer på bevakningsfartygen som första arbetsuppgift efter sin examen. I den kommande arbetsuppgiften ingår att fungera som vaktbefäl på fartyget. Då ansvarar man för att leda den egna sjövakten och för trygg sjöfart. Men innan en officer kan fungera som vaktbefäl på ett fartyg och ansvara för verksamheten under vakten och för trygg sjöfart, måste han eller hon öva detta i rollen som vaktbefälspraktikant. Vaktbefälspraktikanten ansvarar för trygg navigering av fartyget under övervakning av vaktbefälet tills praktikanten får behörighet att ensam sköta denna ansvarsfulla uppgift. 

Under praktiken på bevakningsfartyget bekantar sig kadetterna också med livet vid sjöbevakningen och vardagen för bevakningsfartygets besättning. Kadetterna fick en övergripande bild av den dagliga verksamheten ombord på fartyget och deltog i olika övningar under bevakningsturen, såsom en brandbekämpningsövning och övning i att överge fartyget. 

Fartygets besättning kunde konstatera att kadetternas praktik i sin helhet gick bra och att de än en gång kommer att få nya yrkesskickliga kolleger. 

Läs mer:

En nyutexaminerad löjtnants tankar efter de första arbetspassen på bevakningsfartyget | Rajamedia

Passionen och reality-tv ledde till ansökan till Kadettskolan | Rajamedia