Hoppa till innehåll

Till havs Passionen och reality-tv ledde till ansökan till Kadettskolan

Tuukka Varakas är sistaårets studerande vid Kadettskolan och väntar med iver att övergå till arbetslivet. Varakas har rört sig något till sjöss, vilket stärkte hans intresse för den marina verksamhetsmiljön, och sjöbevakningssektionen kändes som ett naturligt alternativ. Att söka sig till Kadettskolan visade sig vara ett utmärkt beslut.
30.11.2022 10.45
En kadett stannar framför ett skoglandskap.

Varakas studerar nu sitt sista år i Kadettskolan och har kommit till intervjun mitt under en lektion vid Gräns- och sjöbevakningsskolan i Immola. 

– Jag har alltid varit intresserad av den marina verksamhetsmiljön och njutit av att vistas på vattnet, berättar Tuukka Varakas glatt när han tillfrågas om vad som fick honom att söka sig till sjöbevakningsinriktningen vid Kadettskolan.

Varakas fullgjorde sin beväringstjänst vid armén vid Kajanalands brigad och stannade kvar för att arbeta där i ett år efter beväringstjänsten. Han tyckte ändå inte att det var hans grej, utan Varakas bestämde sig för att söka nya erfarenheter.

– Jag bläddrade bland alternativ vart jag skulle kunna ansöka och kom hit. Jag hade också tittat på ett avsnitt av programmet Pohjantähden alla, där Arman Alizad besökte bevakningsfartyget Turva. Det gav mig en gnista och jag började fundera på att det här är ganska häftigt, reflekterar Varakas.

Enligt Varakas har studierna gått bra. Hans första år, liksom för varje kadett, förlöpte i Sandhamn i Helsingfors. Nu under det tredje året har han deltagit i studier runt om i Finland. Sjöfartsutbildning ges i Åbo. Utbildning som gäller gränsbevakningsmannens befogenheter, såsom utbildning i användning av maktmedel och lagstudier, ges vid Gräns- och sjöbevakningsskolan i Imatra. En del av studierna inom studieinriktningen sjöbevakning går också på Sjökrigsskolan i Helsingfors.

Inom sjöbevakningsinriktningen ligger tyngdpunkten på sjöfart. Det krävs erfarenhet från havet för att få de behörighetsbevis som krävs för vaktstyrman och det tar mycket tid att få bevisen. Det blir många dagar till havs. 

– I utbildningen som gäller gränsbevakningsmannens befogenheter studerar vi också andra kunskaper och färdigheter som krävs för blivande tjänstemän. När det blir dags för utexaminering och kadettens gradbeteckningar rivs bort från ärmen är vi redo att övergå till arbetslivet för att fortsätta lära oss, konstaterar Varakas.

Nästa höst utexamineras Varakas som löjtnant och inleder arbetet vid Finska vikens eller Västra Finlands sjöbevakningssektion. Vid vilken sjöbevakningssektion han börjar blir det snart klart när kadetterna på hösten under sitt tredje studieår väljer plats vid förvaltningsenheterna. De får välja sin framtida förvaltningsenhet i rangordning enligt sin studieframgång. 

Senare får kadetterna också närmare information om sin kommande arbetsenhet, det vill säga om de inleder sin karriär till exempel på ett bevakningsfartyg eller på en sjöbevakningsstation. Innan kadetterna utexamineras bekantar de sig med sina arbetsplatser genom arbetspraktik. Varakas är redan ivrig att få börja arbeta på allvar:

– Jag väntar på att få arbeta med det som jag studerat under de senaste tre åren. Jag ser fram emot dagligt arbete och att jag kan bistå nödsatta till havs.

Livet på ett bevakningsfartyg

Vilka tankar väcker den kommande karriären hos Varakas?

– Jag är intresserad av den maritima verksamhetsmiljön. Det är bra eftersom de kommande arbetsuppgifterna kommer utföras till sjöss varje dag.

Dessutom anser Varakas att arbetstiderna är goda. Till exempel på bevakningsfartygen arbetar man tio dagar och är ledig tio dagar. Varakas anser att en sådan rytm passar honom, även om han under arbetsdagarna är bunden till den på heltid. Att vistas till sjöss är dock inte enbart arbete dygnet runt, utan arbetstiden är cirka tio timmar per dag och resten av tiden står man i sjöräddningsberedskap. På bevakningsfartygen finns också ett gym där man kan göra de vanligaste övningarna och löpa, så man kan hålla sig i form. Under långa ledigheter hinner man syssla med egna projekt och hobbyer.

Det är möjligt att söka sig till sjöbevakningsinriktningen med nästan vilken bakgrund som helst. Allt lärs ut i skolan. Även om Varakas till exempel har haft rört sig mycket till sjöss, hade han inte rört sig alls ute på havet före skolan, utan endast på insjöar.

– Om det är din passion att röra dig på vattnet och du kan föreställa dig det som ett yrke, lönar det sig absolut att söka till Kadettskolan och sjöfartsinriktningen och därigenom till sjöbevakningsstudieinriktningen, sammanfattar han till slut.
 

Foto: Aaro Nuoramo