Hoppa till innehåll

Till havs Bekämpning av miljöskador är teamarbete i stor skala

Östersjön är ett sårbart och livligt trafikerat hav där risken för olje- och kemikalieolyckor är verklig. Bekämpningen av miljöskador förutsätter branschövergripande samarbete och specialiserat ledarskap. Arbetsdagarna för miljöexpert Venla Ryymin omfattar allt från att ordna evenemang till att ge stöd för strategiska planer.
19.8.2021 9.25
Projektledare Venla Ryymin lutar sig på räcket med ett leende. I bakgrunden är gröna träd och ett rosa hyreshus.

Östersjön har under de senaste årtiondena lyckats undvika omfattande miljöskador, även om det har förekommit ett flertal tillbud. De frekventa övningarna, prognostiseringen och naturligtvis miljöbekämpningsarbetet med tyngdpunkten förlagd till inledningen är faktorer som har bidragit till detta. Gränsbevakningsväsendet är ansvarig myndighet för bekämpning av miljöskador på öppet hav, vilket är särskilt viktigt eftersom arbetet är mycket lättare om bekämpningsåtgärderna kan inledas innan de skadliga ämnena når kusten.

Samhällsvetaren Venla Ryymin arbetar med bekämpning av miljöskador vid staben för Gränsbevakningsväsendet. Hon är själv också överraskad av hur mångsidigt arbetet är.

-    Man skulle lätt kunna tro att bekämpning av skador handlar om att flytta stora fartyg. I arbetet behövs emellertid såväl avfallshantering, logistik som alla intressentgrupper. Kunnandet som finns vid Gränsbevakningsväsendets juridiska avdelning behövs när man till exempel funderar över vilka rättigheter myndigheterna har att ta ett fartyg i besittning och att ta ut eventuella ersättningar av rederiet eller fartyget. Dessutom behövs bl.a. intern och extern kommunikation samt andra organisationers kunnande: det är till exempel viktigt att känna till förändringar i väderleken när miljöskador bekämpas. 

Balex Delta testar verkliga situationer 

I bekämpningen av miljöskador är ledarskapet särskilt viktigt. Gränsbevakningsväsendets projekt OILART har utvecklat ledningsanvisningar och taktiska principer för en oljebekämpningsinsats.

-    Syftet är att stödja ledningen och planeringen av räddningsverksamheten under bekämpningsinsatsen, så att det nationella och internationella myndighetssamarbetet kan organiseras effektivt. Dessutom omfattar räddningsoperationerna en enorm mängd taktiska frågor allt från hur bommarna ska placeras i havet så att de är rätt placerade i förhållande till det oljeförande lagret. 

Nästa stora satsning är övningen Balex Delta. Den är en stor internationell oljebekämpningsövning som ordnas varje år. År 2021 hålls den utanför Kotka.

-    Övningarna är särskilt viktiga, eftersom deltagarna har tillfälle att lära sig och även göra misstag, så att dessa kan undvikas i en verklig situation.
Vid tidpunkten för intervjun sysselsattes Ryymin av Balex Delta varje arbetsdag. Detaljerna är många och förberedelserna kräver förutom tidsplanering och att engagera intressentgrupper även strategiskt tänkande. 

-    En dag var jag sysselsatt med att beställa fältkök och ärtsoppa, en annan dag med konceptplanering. 

Många lärdomar för en samhällsvetare

Venla Ryymin är magister i samhällsvetenskaper inom internationell politik. Efter sin examen arbetade hon inom försvarsmakten som planerare av utbildningar i militär krishantering. Hon har också arbetat med asylsökande i Finland och utomlands. Till Gränsbevakningsväsendet sökte hon sig ursprungligen för att lära sig mer om projekthantering. Arbetet vid Gränsbevakningsväsendet är självständigt och ansvarsfullt.

-    Här får man förverkliga sig själv ganska fritt och prova på olika sätt att arbeta. Projektet har alltid en planerad stomme, men projektcheferna och experterna bestämmer hur det genomförs. 

Enligt Ryymin är det lätt att vara civilperson i en militär organisation.

-    Jag har på ett mycket positivt sätt fått förverkliga mig själv, bära ansvar och lära mig nytt. Jag har lärt mig mer såväl om upphandlingar och mjukvaruutveckling som om frågor som gäller bekämpning av miljöskador. 

Det finns många enheter vid Gränsbevakningsväsendet och Ryymins arbete berör många av enheterna.

-    Jag behöver stöd från såväl tekniska avdelningen, upphandlingsenheten som den juridiska avdelningen. I arbetet får man en heltäckande bild av kompetensen vid Gränsbevakningsväsendet. Människorna är mycket tillgängliga och hjälpsamma. Man får och bör alltid ställa frågor, även dumma frågor. 

Mellan sina två arbetsperioder bodde Ryymin i Egypten. Där studerade han arabiska och servicedesign. Även om perioden i Egypten inte är direkt förknippad med Ryymins nuvarande uppgifter, betonar hon att man alltid har nytta av internationell erfarenhet.

-    Det är nyttigt att bo i en helt annorlunda miljö och leva en helt annorlunda vardag. När man är fördomsfri och villig att lära sig kan man lära sig otroligt mycket om samhällena och om sig själv. 

Mer information

OILART (raja.fi)

Balex 2021 övningen