Hoppa till innehåll

Händelse Balex 2021 övningen

Gränsbevakningsväsendet ordnar tillsammans med sina samarbetspartner den internationella övningen Balex Delta 2021 den 24–25.8. En lika omfattande och multinationell övning i bekämpning av miljöskador har inte tidigare genomförts i Finland under ledning av Gränsbevakningsväsendet. För övningsverksamheten ansvarar Finska vikens sjöbevakningssektion i samarbete med Kymmenedalens räddningsverk och andra samarbetspartner.
22.6.2021 13.04
Text #Balex.

Övningen är en del av samarbetet inom ramen för konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö (HELCOM). Övningen HELCOM Balex ordnas årligen på olika håll i Östersjön så att varje land i tur och ordning leder och genomför den. I år står Finland värd för övningen. I övningen deltar flera internationella enheter och experter bland annat från Tyskland, Danmark, Polen, Sverige, Lettland och Estland.

Övningen ordnas i Kotka i östra Finska viken. Övningsområdet till havs ligger strax utanför Kotka skärgård. Strandbekämpningen tränas på öar och stränder väster om Kotka stad.

Under övningen förbereder man sig på att leda, planera och genomföra en omfattande operation för att bekämpa miljöolyckor. I övningsscenariot krockar två tankfartyg med varandra i sjöleden utanför Kotka. Olja och en farlig kemikalie som finns som last ombord på fartygen läcker ut till följd av kollisionen. Myndigheterna och de frivilliga börjar omedelbart vidta åtgärder för att rädda människoliv och begränsa skador på miljön.

Östersjön är ett av de livligast trafikerade havsområdena i världen, vilket innebär att det alltid finns en risk för en omfattande flertypsolycka. Enbart på Finska viken trafikerar årligen över 36 000 fartyg och upp till 180 miljoner ton olja transporteras via detta havsområde. På grund av sin smala form är Östersjön särskilt sårbart för olje- och kemikalieolyckor. Olja eller kemikalier som kommit ut i havet vid en olycka sprids snabbt. Om spridningen inte kan begränsas tillräckligt snabbt kan strandlinjen smutsas ned längs en sträcka på upp till flera hundra kilometer. Kostnaderna för samhället kan bli omfattande.

Bekämpningen av stora miljöolyckor genomförs i samarbete mellan flera myndigheter och frivilliga aktörer. Internationellt samarbete är särskilt viktigt. Olyckor till havs följer inte territorialvattengränserna. Målet med Balex-övningarna är att möjliggöra att varje Östersjöstat kan leda en stor oljebekämpningsoperation, inte bara med sina egna resurser utan också med hjälp av grannländernas resurser.

Planeringen av Balex 2021-övningen stöds av projekten OILSAREX och OILART vid staben för Gränsbevakningsväsendet. De verksamhetsmodeller som projekten utvecklat testas i samband med övningen. Projekten finansieras av Finlands utrikesministeriums IBA-fond för regionalt samarbete och Europeiska havs- och fiskerifonden.

Covid-19-sjukdomsläget beaktas i planeringen och genomförandet av övningen. De taktiska övningarna till havs kommer att genomföras oberoende av sjukdomsläget. I samband med övningen ordnas program för medierna om sjukdomsläget tillåter det.

För att klara av flertypsolyckor till havs krävs kontinuerlig beredskap och utveckling av kunnandet. Därför övar vi regelbundet och i samarbete med andra.