Hoppa till innehåll

I luften ”Under övningen fick hundarna bekanta sig med helikoptern som arbetsmiljö”

I september ordnades en övning där Polisen, Gränsbevakningsväsendet och frivillig räddningstjänst övade tillsammans att söka efter en försvunnen person. Ett av målen var att få erfarenhet av att arbeta med helikopter.
25.10.2023 9.57
En polishund sitter i en helikopter. En polis står bredvid helikoptern.

Övningsscenariot var att flera personer hade försvunnit i området.  Området delades upp i sektorer som tilldelades deltagarna för att sökas igenom.

Även Gränsbevakningsväsendets helikopter deltog i övningen, och avsikten var att varje deltagare skulle få någon form av erfarenhet av att ha helikopter med i sökandet.

Under övningen fick både människor och hundar också erfarenhet av hur ljudet och luftströmmen från helikoptern påverkar arbetet. Dessutom var målet att de som deltog i sökandet skulle känna till ett säkert sätt att agera i närheten av helikoptern.

I övningen deltog två polishundar från Egentliga Finlands hundgrupp samt tre poliser, frivilliga från den frivilliga räddningstjänsten Vapepa och Gränsbevakningsväsendets helikopter med dess besättning.  En av poliserna ledde hela sökandet och hundverksamheten.  Vapepa hade en hundverksamhetsledare som ledde sina egna hundekipage. Dessutom agerade en person från Vapepa som operatör som stöd för ledningen och visade hundekipagens aktuella position i terrängen.

En helikopter och en polis på flygplatsen.

  Ett av målen var att få erfarenhet av att arbeta med helikopter.

Övningen gick bra och stämningen var positiv.  Deltagarna utstrålade yrkesskicklighet samt en vilja att lära sig och utvecklas inom olika delområden.

Fördelen med gemensamma övningar är att utvecklingsområden och observationer kan noteras under övningen och inte i ett verkligt operativt uppdrag.  Dessutom är det till nytta att lära känna olika deltagares arbetssätt inför framtida gemensamma uppdrag.

Polisen hade nytta av övningen även för att de deltagande hundarna och hundförarna fick bekanta sig med helikoptern som arbetsmiljö.

Foto: Polisen i sydvästra Finland

Läs mer:

Gränsbevakningsväsendets helikopterverksamhet är fortlöpande övning | Rajamedia