Hoppa till innehåll

I luften ”Jetplan är det förnuftigaste, mest högpresterande och kostnadseffektiva alternativet”

Gränsbevakningsväsendets flygplan är kritiska i övervakningen av Finlands långa land- och havsgränser. Flygplanen håller på att förnyas. De nya flygplanen kommer att ha samma system som dagens Dornier-flygplan, men i uppdaterade, bättre versioner. Anbudsförfarandet pågår fortfarande, men nu vet vi att de nya flygplanen kommer att vara utrustade med jetmotor.
17.11.2022 9.18
En visionbild av fem olika plantyper.

Upphandlingen av kombinationsflygplan har framskridit till begäran om anbud efter fasen för inhämtande av information.

I projektet har två begäran om information genomförts. På den första svarade 35 leverantörer. Våren 2022 genomfördes en annan riktad begäran om information, som endast så kallade prime contractor-kandidater ombads besvara. 

- Prime contractor-kandidater är sådana som har både kapacitet och vilja att fungera som vår huvudavtalspartner i projektet, förklarar major Kenneth Rosenqvist, chef för MVX-projektet.
22 företag svarade på den senare begäran om information. Efter noggrant övervägande, den omfattande informationsinhämtningen och analys valdes följande nio leverantörer till anbudsförfarandet: 

●    Dassault Aviation
●    Elbit Systems LTD
●    ELTA Systems
●    Field Aerospace
●    General Dynamics Mission Systems-Canada
●    L3Harris Technologies
●    PAL Aerospace Ltd.
●    Sierra Nevada Corporation
●    ST Airborne Systems AB

Valen grundade sig på respondenternas erfarenhet och bevisade förmåga att genomföra motsvarande komplicerade modifieringar av luftfartyg avsedda för specialbruk. Dessutom utvärderades den tekniska lösningsmodell som respondenterna presenterade i sitt svar på begäran om information både vad gäller prestationsförmåga och livscykelkostnader.

De nya flygplanen klarar av att flyga i upp till åtta timmar

Anbudsförfarandet har dock bara börjat och därför finns det knappt några uppgifter om de nya flygplanen, såsom siffror eller statistik. Man har dock redan beslutat att de nya flygplanen ska vara utrustade med jetmotor.

- När vi granskade våra prestandakrav och utvecklingsobjekt utifrån svaren på begäran om information samt gjorde ingående beräkningar av livscykelkostnaderna var slutresultatet att jetplan är det mest förnuftiga, mest högpresterande och kostnadseffektiva alternativet för Gränsbevakningsväsendet, kommenterar Rosenqvist beslutet.

På basis av svaren på begäran om information uppfylls prestandakraven preliminärt av Bombardier Challenger 650, Cessna Citation Longitude, Dassault Falcon 2000LXS, Embraer Praetor 600 och Gulfstream G280. I begäran om anbud begränsas dock inte anbudsgivarnas möjligheter genom olika krav att lägga fram andra typer av flygplan.

Dornier-flygplanen, Gränsbevakningsväsendets nuvarande övervakningsflygplan, som togs i bruk i mitten av 1990-talet, har tjänat bra, men genom att modernisera materielen åstadkommer man stora förändringar till det bättre.

- Dornier-flygplanen har till exempel en drifttid på cirka 3,5 timmar för övervakningsflygningar, varefter man är tvungen att landa för att tanka. De nya flygplanen klarar av att flyga i upp till åtta timmar, vilket täcker nästan hela riket under en flygning. Luftfartygen kommer inte längre att begränsa den operativa planeringen, säger Rosenqvist.

Rosenqvist säger att alla nio företag är ett bra alternativ. Gränsbevakningsväsendet har gjort en grundlig utredning av varje leverantör och utsett endast de företag som är bäst med tanke på de nya flygplanen till tävlingen.

- I fasen för inhämtande av information har vi bekantat oss noggrant med dessa företag och deras produkter. Vi känner dem väl och alla i branschen är erfarna och pålitliga leverantörer. Framför allt är de alla kapabla och villiga att fungera som vår huvudavtalspartner i detta projekt, säger Rosenqvist.

Alla nio alternativ startar från samma linje och ingen favoriseras i valet till exempel på grund av tidigare samarbete.

- Visserligen kan vissa leverantörer ha mer erfarenhet av en viss flygplanstyp än en annan. En del är stora företag inom försvarsindustrin och är verksamma inom många olika försvarsområden, inte bara inom luftfarten. Andra fokuserar däremot på integrering av specialanpassade luftfartyg. Det finns med andra ord specialkompetens inom alla områden, säger Rosenqvist.
 

En grön spaningsplan flyger över en skärgård på sommar. Över pplanen flyger en helikopter.

Dornier 228-spaningsplanen

Vid ramförhandlingarna 5.4.2022 beslöt regeringen att avsätta 163 miljoner euro för anskaffning av kombinationsflygplan som ersätter Dornier 228-spaningsplanen. Målet är att ingå ett upphandlingskontrakt under 2023, varvid de nya kapaciteterna kan vara i bruk 2026.

 

Läs mer:

”Här är ingen en liten kugge” | Rajamedia

Anskaffning av kombinationsflygplan | Gränsbevakningsväsendet (raja.fi)