Hyppää sisältöön

Merellä Vallgrundin merivartioasema esittäytyy

Vallgrundin merivartioasema sijaitsee Merenkurkussa, Raippaluodon Mustasaaressa. Merivartioaseman toiminta-alue ulottuu pohjoisessa Kokkolan Lohtajalle ja etelässä Kristiinankaupungin Siipyyn niemeen, kattaen Merenkurkun alueen sekä pohjoisen Selkämeren. Merenkurkkua luonnehtivat laaja sisäsaaristo, sokkeloiset vedet ja maankohoamisrantojen matalat väylät. Alueen eteläosassa maisema on merellinen ja suojaisaa saaristoa on vähän.
27.10.2021 17.47
Merivartioaseman rakennukset meren ympäröimänä ilmasta kuvattuna.

Alun perin merivartioasema perustettiin Södra Vallgrundin Sommarösundiin vuonna 1934 ja vuonna 1945 asema muutti Norrskäriin toimien nimellä Norrskärin merivartioasema. Vuonna 1953 asema palasi Södra Vallgrundiin jatkaen toimintaansa Kalvholmenin merivartioaseman nimellä. Nykyisellä paikallaan Södra Vallgrundin Sundbådanissa asema on toiminut vuodesta 1966 alkaen. 

Merivartioaseman alaisuudessa toimii myös Kokkolan merivartioasema, joka perustetiin vuonna 1941 Kokkolan Tankariin. Sieltä toiminta siirtyi vuonna 1954 Märäskäriin ja 1960 -luvulla Kokkolan Öjaan. Öjassa asema ehti toimia vuoteen 2014 ennen siirtymistä nykyiselle paikalleen tullitaloon, Kokkolan sataman läheisyyteen. 

Alkuvuosina merivartioasemien kalustoon kuuluivat vartiomoottorivene sekä radiolähetin ja -vastaanotin, Raippaluodossa myös lankapuhelin. Tehtäviin kuuluivat mm. pirtun salakuljettajien kyttääminen sekä jo varhain myös meripelastus. Asemaverkosto oli nykyiseen verrattuna tiheä, Vallgrundin alueella jo lakkautetuista merivartioasemista mainittakoon Mässkär, Mikkelinsaaret, Valassaaret, Moikipää, Kummelgrund sekä Kaskinen.

Samalla kun asemaverkosto on harventunut, myös liikkuvuus on parantunut ja toisaalta myös merivartijoiden tehtäväkenttä on monipuolistunut. Kalustoon kuuluu mm. partioveneitä, rannikkovartiovene, ilmatyynyalus, jääkulkuneuvoja sekä moottorikelkkoja. 

Rajavartiolaitos on Suomessa johtava meripelastusviranomainen ja Vallgrundin merivartioasemalla on jatkuva hälytysvalmius meripelastustehtävien suorittamiseen kaikkina vuodenaikoina. Meripelastusammattitaidon säilyttäminen edellyttää jatkuvaa harjoittelua. Vallgrundin merivartioasema järjestää vuosittain useita meripelastusharjoituksia, joihin osallistuvat omien pelastusyksiköiden lisäksi yhteistyötahot, kuten Suomen meripelastusseuran jäsenyhdistykset sekä pelastuslaitokset. 

Avovesikaudella päivittäistoiminta painottuu partiointiin merialueella. Partioinnin päämääränä on raja- ja aluevalvonnan yhteydessä paljastaa ja ennalta ehkäistä merellä tapahtuvat rikokset. Valvonnan kohteena ovat esimerkiksi huviveneiden turvallisuusvarusteet ja kuljettajan ajokunto sekä kalastukseen, metsästykseen ja merellisen ympäristön suojeluun liittyvät säädökset. 

Rajavartiolaitoksella on johtovastuu öljyntorjunnasta meren aavalla selällä. Ympäristövahingon torjuntaa, kuten öljypäästön puomittamista ja öljyn keräämistä nuottaamalla, harjoitellaan vuosittain yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 

Vallgrundin merivartioaseman partiot vastaavat rajatarkastusten suorittamisesta Vaasan, Kokkola-Pietarsaaren ja Seinäjoen lentoasemilla. Merivartioasemalla on monipuolisen kaluston lisäksi myös erityisosaamista, kuten koiranohjaajia, konemestareita, sukellusosaamista jne.

Monissa merellisissä tehtävissä korostuu yhteistyö. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat jo mainittujen pelastuslaitosten ja meripelastusyhdistysten lisäksi poliisi, tulli, ensihoito sekä Puolustusvoimat.