Hyppää sisältöön

Merellä Sisärajavalvonnan palauttamisen aiheuttamat toimet Suomen vilkkaimmilla sisärajojen rajanylityspaikoilla

Sisärajavalvonta palautettiin Suomessa 8.-15.7.2023 väliseksi ajaksi Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin valtiovierailun sekä Helsingissä järjestetyn huippukokouksen takia. Sisärajavalvonnan palauttaminen aiheutti monia toimia erityisesti merivartiostoissa, joiden toimialueilla sijaitsevat Suomen vilkkaimmat sisärajojen rajanylityspaikat.
15.8.2023 9.50
Kaksi rajavartijaa seisoo lentoasemalla.

Länsi-Suomen merivartioston toimialueella sisärajavalvonnan palauttaminen konkreettisimmin näkyi rajanylityspaikkojen perustamisena Tornioon, kun taas Suomenlahden merivartioston osalta sisärajavalvonnan palauttaminen näkyi eniten Helsingin satamissa ja toiseksi eniten Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Ennakkovalmisteluja ja poikkeusjärjestelyitä

Schengen-alueeseen kuulumisen takia Suomen ja Ruotsin välillä saa normaalisti matkustaa vapaasti ilman rajatarkastuksia. Sisärajavalvonnan palauttamisen takia Tornion ja Haaparannan ”rajattomalle rajalle” piti kuitenkin pystyttää korona-ajoiltakin tutut tilapäiset rajanylityspaikat. Tämä toi mukanaan ennakkovalmisteluita esimerkiksi henkilöstösuunnittelun, toimitilojen järjestämisen sekä rajanylityspaikkojen järjestelyiden suhteen.

Tornioon pystytetyille rajanylityspaikoille komennettiin rajavartijoita sekä Virpiniemen merivartioasemalta että Sallan rajavartioasemalta. Toimitilat saatiin järjestettyä samasta rakennuksesta, jossa Rajavartiolaitoksella oli ollut tukikohta myös koronapandemian aikana. Rakennus sijaitsee aivan E4-tien varrella olevan rajanylityspaikan vieressä ja sen toisessa päädyssä on Tullin toimitilat. Tilojen keskeisestä sijainnista oli suurta etua sekä toiminnan tehokkuuden, että viranomaisyhteistyön näkökulmista tarkasteltuna.

Rajanylityspaikoille rakennettiin aidoista ja betoniesteistä törmäyssuojat, joiden takana rajavartijat pystyivät turvallisesti valvomaan saapuvaa ajoneuvoliikennettä ja ohjaamaan riskienarvioinnin perusteella osan rajanylittäjistä sivuun tarkastusta varten. Rajanylityspaikoille tuotiin valvonnan palauttamisen ajaksi ylimääräiset rajanylityspaikkoja osoittavat kyltit ja teille asetettiin hidastetöyssyt, joiden ansiosta liikenteen nopeus saatiin hidastumaan valvonnan helpottamiseksi.

Rajanylityspaikkakyltti Torniossa.

Tornion rajanylityspaikoille asetettiin sisärajavalvonnan palauttamisen ajaksi ylimääräiset rajanylityspaikkoja osoittavat kyltit.

Tornion rajanylityspaikkojen ennakkovalmisteluista vastuussa oli muun muassa kapteeniluutnantti Tapio Kulmala. Kulmalalle Tornio on tuttu paikka koronapandemian ajoilta ja Tornion Park hotellissa vietettyjä öitä on takana jo toista sataa. Paluu Tornioon sisärajavalvonnan palauttamisen merkeissä meni mukavasti ja helposti, koska paikalliset toimijat ovat jo tuttuja. Myös yhteistyö kaupungin ja muiden viranomaisten kanssa toimi taas kerran loistavasti, kiitteli Kulmala.

Kaksi rajavartijaa pitelevät kylttiä jossa lukee Tornio, rajanylityspaikka.

Kapteeniluutnantti Tapio Kulmala (vas.) ja merivartiomestari Dennis Leino (oik.) olivat vastuussa Tornion rajanylityspaikkojen järjestelyistä ja johtamisesta.

Helsingin satamissa on pääsääntöisesti vain sisärajaliikennettä, joten sisärajavalvontaa varten piti valmistautua kunnolla etenkin henkilöstön osalta. Edellisistä sisärajavalvonnan palauttamisista johtuen tarkastusjärjestelyiden palauttaminen sujui jo melkein kuin vanhasta tottumuksesta.

Infra oli jo valmiiksi olemassa, joten merkittäviä muutostöitä ei sen osalta tarvinnut tehdä. Helsingin satamissa suoritetaan normaalistikin ulkomaalais- tieliikenne- ja tullivalvontaa niin Sataman rajatarkastusyksikön, Poliisin kuin Tullinkin toimesta, joten tarkastuspisteetkin ovat muovautuneet omille paikoilleen.

Kaikkien saapuvien alusten valvominen tarkoitti kuitenkin sitä, että Sataman rajatarkastusyksikkö tarvitsi huomattavan määrän komennusmiehiä tukemaan toimintaansa. Komennusmiehiä saatiinkin niin Kaakkois-Suomen, Kainuun kuin Pohjois-Karjalan rajavartiostoista. Isolle osalle sataman ympäristö olikin jo tuttu edellisistä komennuksista ja uudet kasvotkin pääsivät nopeasti jyvälle. Komennusmiehet olivat hyvällä asenteella töissä ja heistä olikin korvaamaton apu. Komennusmiehiltä saatiin myös hyvää palautetta tuettavan yksikön suuntaan.

Helsinki-Vantaalla suurempia poikkeusjärjestelyitä ei tarvittu, sillä lentoasemalla on muutenkin rajanylitysliikennettä niin ulko- kuin sisärajoillakin. Ennakkoon valmistauduttiin kuitenkin ottamalla sisärajavalvonta huomioon työvuorosuunnittelussa ja sopimalla erinäisistä asioista ja toimintamenetelmistä muiden viranomaisten kanssa. Lähivuosien sisärajavalvonnan palauttamisien vuoksi toimintatavat olivat jo entuudestaan tuttuja.

Tornion rajanylityspaikoilla

Sisärajavalvonnan palauttamisen aikana Rajavartiolaitos valvoi rajanylittävää henkilöautoliikennettä ja Torniossa se tarkoitti kolmea tietä. Valvontaa suoritettiin kahden partion voimin. Yksi partio valvoi koko ajan vilkkainta rajanylityspaikkaa eli E4-tietä ja toinen partio vuorotteli kahden muun rajanylityspaikan välillä. 

Rajavartija ohjaa autoja rajanylityspaikalla.

Torniossa E4-tien varrella olevalla rajanylityspisteellä valvottiin henkilöautoliikennettä riskiperusteisesti.

Tornion rajanylityspaikoilla tarkastuksia ei tehty jokaiselle Suomeen saapuvalle vaan liikennettä valvottiin riskiperusteisesti. Tiettyjen perusteiden mukaan autoja ohjattiin sivuun ja matkustajilta tarkastettiin matkustusasiakirjat. Virpiniemen merivartioston partion mukaan työ rajanylityspaikoilla erosi huomattavasti merivartioston normaalista arjesta, jossa ei voi ikinä tietää, mitä vuorot tuovat tullessaan. Rajanylityspisteillä työskenteleminen ei ollut adrenaliinin täyteistä vaan ennemminkin havainnoivaa rutiinityötä.

Tornioon oli töihin komennettuna esihenkilöiden ja kenttäpartioiden lisäksi myös Kainuun rajavartioston rikostutkija Jukka Hyttinen. Hyttinen oli paikalla Torniossa tukemassa rajavalvontaa sekä valmiudessa esitutkimaan tarkastusten yhteydessä ilmeneviä tapauksia. Koska Tornion rajanylityspaikoilla tehdyistä tarkastuksista ei yksikään johtanut esitutkintaan, oli Hyttisellä hyvin aikaa hoitaa myös normaalin virkapaikkansa työtehtäviä.

Sataman rajatarkastusyksikössä

Sataman rajatarkastusyksikkö suoritti sisärajavalvontaa kattavasti kohdentamalla valvontaa jokaiselle Helsingin satamiin saapuvalle matkustaja-alukselle. Valvontaa ei kuitenkaan kohdistettu kaikkiin matkustajiin vaan sitä suoritettiin riskianalyysin perusteella.

Kaksi rajavartijaa satamassa.

Partio ottamassa matkustajia vastaan satamassa jalkatulossa. 

Valvontaa suoritettiin kolmessa vuorossa. Jokaista laivaa oltiin vastassa vähintään yhdellä partiolla sekä jalka- että autotulossa. Loppua kohden valvonnan painopistettä siirrettiin kohti lähtevää liikennettä. Partiot pidettiin mahdollisimman samoina koko lyhyehkön sisärajavalvonnan palauttamisen ajan, eikä omia ”asemia” vaihdeltu kesken kaiken. Näin saatiin luotua rutiinia päiviin, kun laivojen saapumiset rytmittivät työpäiviä.

Henkilöstöltä saadun palautteen mukaan sisärajavalvonnan palauttaminen sujui erittäin hyvin. Myös matkustajat suhtautuivat lisääntyneeseen valvontaan pääasiassa todella hyvin.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla

Helsinki-Vantaalla valvontaa suoritettiin kahden hengen partioissa. Työvuoroihin oli merkitty valmiiksi, ketkä olivat milloinkin suorittamassa sisärajavalvontaa terminaalissa. Partiot koottiin rajatarkastajista sekä erikoisryhmistä, joissa osaaminen oli vielä syvempää. Erityisosaamista haettiin esimerkiksi asiakirja- ja hallinnollisesta tutkinnasta. 

Valvontaa kohdennettiin riskianalyysin perusteella tehtyihin tiettyihin lentoihin. Lentomatkustajat tavattiin heti tuloportilla, jossa matkustusasiakirjat tarkastettiin. Valvontapartiot työskentelivät myös Tullin luona, sillä sen kautta kulkee jokainen maahan saapuva matkustaja. Lentoasemalla on paljon aiempaa kokemusta sisärajatarkastuksista, joten toimintamallit olivat jo valmiiksi tiedossa ja valvontaa oli helppo lähteä suorittamaan, kun sitä oli jo aiemmin tehnyt, kertoi eräs sisärajavalvontaa suorittanut. 

Rajavartijat tarkastavat saapuvia matkustajia lentokentällä.

Partio suorittamassa sisärajavalvontaa tuloportilla Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Sisärajavalvonta suoritettiin osana päivittäistoimintaa. Erona niin sanottuun normaaliin oli se, että partiot jalkautuivat terminaaliin tekemään rajatarkastuksia, kun tavallisesti käytössä on kiinteät rajatarkastuspisteet Schengen-alueen ulkopuolelta tuleville tai sinne matkustaville. Sisärajavalvontaa suorittanut rajavartija kertoi myös, että kokonaisuutena tällainen lyhytaikainen ja selkeä sisärajavalvonnan palauttaminen oli mukavaa vaihtelua tavallisiin työtehtäviin ja kaikki sujui hyvin. Matkustajat olivat olleet tietoisia valvonnan palautuksesta, he olivat ymmärtäneet valvonnan syyt, eivätkä partiot kohdanneet negatiivista palautetta matkustajilta.