Hyppää sisältöön

Maalla Lisätyn todellisuuden hyödyntäminen rajojen valvonnassa

Lisätyn todellisuuden hyödyntämistä rajojen valvonnassa tutkiva ARESIBO-hanke (Augmented Reality Enriched Situation awareness for Border security) on etenemässä loppusuoralle. Rajavartiolaitos osallistuu kolmivuotiseen hankkeeseen loppukäyttäjän roolissa.
13.12.2021 11.44
Lähikuva silmästä jonka päällä graafisia elementtejä kuvaamassa lisättyä todellisuutta

Rajavartiolaitoksen osalta suurin ponnistus koittaa tammikuussa 2022, kun hankkeen partnerit kokoontuvat viikon ajaksi Immolaan Raja- ja merivartiokoulun järjestämään tilaisuuteen testaamaan ARESIBO-järjestelmää Suomen talvisissa olosuhteissa. Toukokuussa 2019 käynnistynyt ARESIBO-hanke tutkii lisätyn todellisuuden hyödyntämistä rajojen valvonnan tehtävissä. Hankkeessa käytettyjen ja kehitettyjen sovellusten ja sensoreiden avulla pyritään parantamaan niin kenttäpartion kuin johtokeskuksen tilannekuvaa rajavalvonnassa, sekä kehittämään kenttäpartion ja johtokeskuksen välistä yhteistyötä.

Käyttäjävaatimusten määrittely skenaarioiden avulla

Ennen testivaihetta loppukäyttäjien olennaisena tehtävänä hankkeessa on ollut kehitettävän teknologiajärjestelmän käyttäjävaatimusten määrittely.

Näiden vaatimusten pohjalta hankkeen teknologiapartnerit ovat pyrkineet tuottamaan järjestelmän, joka palvelee hankkeen eri loppukäyttäjien tarpeita sekä maa- että merirajoilla. COVID-19-pandemia on tuonut omat vaikutuksensa myös ARESIBO-hankkeeseen. Testivaiheen alkua on jouduttu siirtämään useaan otteeseen, ja jo toteutettuja testejä on toteutettu lähinnä etäyhteyksin, mikä on tehnyt järjestelmän arvioimisesta haastavaa.

Raja- ja merivartiokoululla järjestettävä testi on ensimmäinen tilaisuus, jossa hankkeen partnerit pääsevät itse kokeilemaan hankkeessa kehitettyjä lisätyn todellisuuden rajojen valvonnan työkaluja. Järjestelmän testaamista varten hankkeessa on kehitetty loppukäyttäjien johdolla maa- ja merirajoille käyttötapausskenaarioita, joissa hankkeen teknologiajärjestelmää voidaan hyödyntää. Käyttötapaukset liittyvät esimerkiksi laittomiin rajanylityksiin ja salakuljetukseen. Testissä skenaarioiden avulla pyritään luomaan realistinen rajatapahtuma, joka havaitaan ja tunnistetaan ARESIBO-järjestelmän työkaluilla. Järjestelmän tavoitteena on havaitsemisen ja tunnistamisen lisäksi parantaa suorituskykyä näihin rajatapahtumiin vastaamisessa, esimerkiksi antamalla aiempaa kattavampaa sensoritietoa, parantamalla eri toimijoiden välistä kommunikaatiota sekä tarjoamalla tukea päätöksentekoon.

Testiviikolla tuloksia järjestelmän toimivuudesta

Testitapahtuman tavoitteena on arvioida teknologiajärjestelmän toimivuutta ja käytettävyyttä, sekä antaa hankkeen teknologiapartnereille palaute järjestelmän nykyisestä tilasta ja soveltuvuudesta rajojen valvonnan tehtäviin.

Rajavartiolaitoksessa järjestelmän testauksesta vastaavat Raja- ja merivartiokoulun opettajat ja opiskelijat. Testiviikon eräänä tavoitteena on esitellä hankkeen tuloksia sekä Rajavartiolaitoksen henkilöstölle että ulkoisten sidosryhmien edustajille. Rajavartiolaitoksen henkilöstön lisäksi testitapahtuma tuo Raja- ja merivartiokoululle joukon kansainvälisiä vieraita. ARESIBO-hankkeessa työskentelee yhteensä 20 eri tutkimus- ja kehittämisorganisaatiota sekä viranomaisorganisaatiota Euroopan eri maista, joista suurin osa osallistuu omalla panoksellaan testitilaisuuteen Raja- ja merivartiokoululla.

Loppukäyttäjien lisäksi testitilaisuuden toteuttamiseen osallistuvat teknologiapartnerit, jotka vastaavat kukin osaltaan järjestelmän eri toiminnoista ja laitteista. Suomen testitilaisuuden jälkeen ARESIBO-hanke jatkuu testitilaisuudella Kreikassa maaliskuussa 2022. Kreikan tilaisuudessa keskitytään erityisesti merirajojen valvonnan käyttötapausskenaarioiden testaamiseen. Hanke päättyy toukokuussa 2022.

ARESIBO-hanketta rahoitetaan Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovointiohjelmasta hankesopimuksen nro 833805 nojalla.

Lisätietoa:

Lue lisää hankkeen englanninkielisiltä kotisivuilta.

 

Teksti: Lauri Haasto

Kuva: Ateenan yliopisto/ARESIBO-hanke

Artikkeli julkaistu alun perin Rajamme Vartijat -lehdessä.