Hyppää sisältöön

Tapahtuma Balex 2021 -harjoitus

Rajavartiolaitos järjestää yhteistyötahojensa kanssa kansainvälisen Balex Delta 2021 -harjoituksen 24.-25.8. Yhtä laajaa ja monikansallista ympäristövahinkojentorjuntaharjoitusta ei Suomessa ole Rajavartiolaitoksen johdolla aiemmin toteutettu. Harjoitustoiminnasta vastaa Suomenlahden merivartiosto, yhteistyössä Kymenlaakson pelastuslaitoksen ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
22.6.2021 13.04
Teksti #Balex.

Harjoitus on osa Itämeren alueen merellisen ympäristönsuojelusopimuksen (HELCOM) yhteistyötä. HELCOM Balex -harjoitus järjestetään vuosittain eri puolilla Itämerta siten, että kukin maa vuorollaan johtaa ja toimeenpanee sen. Tänä vuonna harjoituksen isännöi Suomi. Harjoitukseen osallistuu useita kansainvälisiä yksiköitä ja asiantuntijoita muun muassa Saksasta, Tanskasta, Puolasta, Ruotsista, Latviasta ja Virosta. 

Harjoitus järjestetään Kotkassa, itäisellä Suomenlahdella. Meriharjoitusalue sijoittuu merelle aivan Kotkan saariston ulkopuolelle Rantatorjuntaa harjoitellaan saarilla ja rannoilla Kotkan kaupungin länsipuolella.

Harjoituksessa varaudutaan johtamaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan torjuntaoperaatio laajassa merellisessä suuronnettomuustilanteessa. Harjoitusskenaariossa kaksi säiliöalusta törmää toisiinsa meriväylällä Kotkan edustalla. Alusten lastina olevaa öljyä ja vaarallista kemikaalia pääsee vuotamaan törmäyksen seurauksena. Viranomaiset ja vapaaehtoiset ryhtyvät välittömästi toimiin ihmishenkien pelastamiseksi ja ympäristölle aiheutuvien vahinkojen rajoittamiseksi.

Itämeri on yksi vilkkaimmin liikennöidyistä merialueista maailmassa, joten monialaisen suuronnettomuuden mahdollisuus on jatkuvasti läsnä. Pelkästään Suomenlahdella liikennöi vuosittain yli 36 000 alusta, ja sen kautta kuljetetaan jopa 180 miljoonaa tonnia öljyä. Kapeutensa vuoksi Itämeri on erityisen haavoittuva öljy- ja kemikaalionnettomuuksille. Onnettomuustilanteessa mereen päässyt öljy tai kemikaali leviää nopeasti. Ellei leviämistä kyetä riittävän nopeasti rajoittamaan, voi rantaviivaa likaantua jopa satojen kilometrien matkalta. Yhteiskunnalle koituvat kustannukset voivat nousta suuriksi.

Suuren ympäristöonnettomuuden torjunta on yhteistyötä useiden viranomaisten ja vapaaehtoisten kesken. Kansainvälinen yhteistyö on erityisen tärkeää. Merelliset onnettomuudet eivät noudata aluevesirajoja. Balex -harjoitusten tavoitteena on mahdollistaa, että jokainen Itämeren rantavaltio kykenee johtamaan suurta öljyntorjuntaoperaatiota omien resurssiensa lisäksi myös naapurimaiden resursseja hyödyntäen.

Balex 2021 -harjoituksen suunnittelussa tukevat Rajavartiolaitoksen esikunnan OILSAREX ja OILART -projektit, joiden kehittämiä toimintamalleja testataan harjoituksen yhteydessä. Hankkeet ovat Suomen ulkoministeriön alueellisen yhteistyön IBA-rahaston, sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoittamia. 

Covid 10 -tautitilanne huomioidaan harjoituksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Merellä tehtävät taktiset harjoitteet tullaan toteuttamaan tautitilanteesta riippumatta. Harjoituksen yhteydessä tullaan järjestämään ohjelmaa medialle tautitilanteen salliessa.

Monialaisiin merellisiin onnettomuuksiin varautuminen vaatii jatkuvaa valmiutta ja osaamisen kehittämistä. Siksi harjoittelemme säännöllisesti, emmekä tee sitä yksin.